“เดอะ สตรีท รัชดา” รับรางวัล MEA ENERGY AWARDS ประเภทอาคารศูนย์การค้า

ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ตอกย้ำแนวทางในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ยึดถือและปฏิบัติมาตลอด โดยการมอบรางวัลตราสัญลักษณ์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร เพื่อเป็นการส่งเสริมและเชิดชูอาคารที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นอาคารที่มีคุณภาพอากาศในอาคารที่ดี ดัชนีการใช้พลังงานได้มาตรฐานที่สมบูรณ์แบบของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ เมื่อวันก่อน

- MEA ENERGY AWARDS 2022 06 22 154626 0 - ภาพที่ 1

ในโอกาสนี้ นายพงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา เข้ารับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ประเภท อาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า จาก นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ซึ่ง ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่เข้มข้น 2 เงื่อนไข ภายใต้โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า MEA Index (Management of Energy Achievement Index) ตัวชี้วัดระดับการใช้พลังงานที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้พัฒนาขึ้นใหม่ และเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality : IAQ) ซึ่งจะตรวจวัดในพารามิเตอร์ต่าง ๆ ตามหลักมาตรฐานสากล อันเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

- MEA ENERGY AWARDS 2022 06 16 145628 1 - ภาพที่ 3

ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ภายใต้โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร กำหนดให้มีการประเมินอาคารโดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพการใช้พลังงานที่เหมาะสม และมีคุณภาพอากาศที่ดีสำหรับการใช้งานในอาคาร ภายใต้แนวคิด “คุณภาพอากาศในอาคารดี ดัชนีการใช้พลังานได้มาตรฐาน” ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้จะส่งผลโดยตรงกับผู้ที่ใช้งานอยู่ในอาคารนั้น ๆ เป็นประจำ

สามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ของ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ได้ที่ www.thestreetratchada.com หรือเฟซบุ๊ก www.facebook.com/TheStreetRatchada สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-232-1999