Microchip เปิดตัวไทม์เซิร์ฟเวอร์ GridTime™ 3000 GNSS เครื่องมือกำหนดเวลาและประสานเครือข่ายปลอดภัยที่มีความยืดหยุ่นและซ้ำซ้อน

27 เมษายน พ.ศ. 2565 – โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อยล้วนพึ่งพาเครือข่ายการสื่อสารความเร็วสูงในการส่งต่อข้อมูลสำคัญ ซึ่งรวมถึงเมตริกความสามารถในการปฏิบัติงานได้ สุขภาพเครือข่าย การเฝ้าติดตามความผิดพลาด การวัดพลังงาน และแนวโน้มการใช้งาน ในการประสาน (Synchronize) การสื่อสารและทำให้แน่ใจว่าเครือข่ายเหล่านั้นมีความต่อเนื่อง สถานีย่อยจะต้องมีการกำหนดเวลาและการประสาน (Timing and Synchronization) ที่แม่นยำเพื่อหลีกเลี่ยงการสะดุดปลอม (False Tripping) และเพื่อให้การบันทึกเวลา (Timestamping) ของข้อมูลสถานีย่อยมีความแม่นยำ

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงความผิดพลาดของระบบ ข้อมูลการวัดพลังงาน และข้อมูลสถานะของสถานีย่อย ในการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานด้านกริดไฟฟ้าเพื่อให้บรรลุข้อกำหนดเหล่านี้ วันนี้ บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี จำกัด (Nasdaq: MCHP) จึงได้เปิดตัวไทม์เซิร์ฟเวอร์ GridTime™ 3000 GNSS ซึ่งเป็นโซลูชันที่สามารตั้งค่าซอฟต์แวร์ได้ อีกทั้งยังปรับปรุงสถานีย่อยในด้านความซ้ำซ้อน ความปลอดภัย และความยืดหยุ่น

- 220303 FTS PR GridTime 3000 PR image 5x9 1 - ภาพที่ 1

ระบบ GridTime 3000 สร้างเวลาและสัญญาณความถี่ที่แม่นยำเพื่อประสานระบบการสื่อสารแบบอนาล็อกและดิจิทัลเข้าด้วยกัน แพลทฟอร์มกำหนดเวลาที่ยืดหยุ่นนี้มีอินพุตการกำหนดเวลาหลายอินพุตสำหรับป้องกันในกรณีที่เกิดการขัดข้องของสัญญาณของระบบนำทางด้วยดาวเทียม (Global Navigation Satellite System หรือ GNSS) จากสภาพอากาศที่เลวร้าย การรบกวนทางสภาพแวดล้อม การติดขัดของสัญญาณ หรือการแทรกแซงเพื่อให้ผู้รับสัญญาณหลงเชื่อตำแหน่งปลอม (Signal Spoofing) นอกจากนี้ทางเลือกโฮล์ดโอเวอร์ภายในสามระดับก็ยังสามารถใช้งานได้ ซึ่งรวมถึง Voltage Controlled Temperature Compensated Crystal Oscillator (VCTCXO) ซึ่งเป็นพื้นฐานและ Oven Controlled Crystal Oscillator (OCXO) สมรรถนะสูงซึ่งเป็นตัวเลือก หรือตัวเลือกออสซิลเลเตอร์รูบิเดียมที่ช่วยขยายระยะเวลาโฮล์ดโอเวอร์และปรับปรุงสมรรถนะ

ไทม์เซิร์ฟเวอร์ความแม่นยำสูงใหม่ล่าสุดของไมโครชิพเป็นไปตาม IEC 61850-3 ซึ่งเป็นส่วนประกอบด้านสิ่งแวดล้อมของ IEC 61850 มาตรฐานด้านอุตสาหกรรมที่กำหนดโปรโตคอลการสื่อสารสำหรับสถานีไฟฟ้าย่อย นอกจากนี้ไทม์เซิร์ฟเวอร์ความแม่นยำสูงนี้ยังเป็นไปตาม IEEE 1613-2009 มาตรฐานข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและการทดสอบสากลสำหรับสถานีไฟฟ้าย่อยอีกด้วย การได้มาตรฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความต้านทานระดับสูงต่อภาวะชั่วครู่ทางไฟฟ้าและภาวะสุดขั้วทางสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงอุณหภูมิ ความชื้น และปัจจัยอื่น ๆ และช่วยให้การทำงานมีความวางใจได้ในสถาพแวดล้อมสถานีย่อยที่เลวร้าย

ระบบ GridTime 3000 มีโมดูลการรับรองการเข้ารหัสลับที่ใช้ฮาร์ดแวร์ ทั้งยังใช้ประโยชน์จากการเข้ารหัสที่ใช้ Rivest, Shamir and Adleman (RSA) และ Advanced Encryption Standard (AES) ซึ่งได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ในการป้องกันการอัปโหลดการปรับค่าที่ไม่ได้รับอนุญาตของโค้ดประสงค์ร้าย

แรนดี บรูดซินสกี รองประธานประจำหน่วยธุรกิจระบบความถี่และเวลาของไมโครชิพ กล่าวว่า “ไฟกระชาก สภาพอากาศที่เลวร้าย และภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มุ้งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ล้วนจำเป็นต้องมีสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีการกำหนดเวลาที่ยืดหยุ่นในการบรรเทาภัยคุกคาม และทำให้แน่ใจว่าการกำหนดเวลาจะมีความต่อเนื่อง โซลูชันนี้ช่วยให้ลูกค้าได้รับสมรรถนะระดับใหม่ซึ่งช่วยปรับปรุงความวางใจได้ของเครือข่ายการสื่อสารในสถานีย่อยดิจิทัลของลูกค้า”

เซิร์ฟเวอร์ GridTime 3000 ที่มีโมเดลคุณลักษณะที่ได้รับใบอนุญาต มอบความยืดหยุ่นมากยิ่งกว่าเทคโนโลยีรุ่นก่อน ช่วยให้ลูกค้าสามารถอัปเกรดเทคโนโลยีระบบได้ตามความจำเป็น เซิร์ฟเวอร์ GridTime 3000 ได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า และมีทั้งพอร์ท 1000BASE-T Ethernet (1 Gbps) สำหรับการประสานความเร็วสูงโดยใช้ Precision Time Protocol (PTP) และ Network Time Protocol (NTP) เทคโนโลยีนี้ช่วยเสริมโซลูชันการกำหนดเวลาและการประสานอื่น ๆ ของไมโครชิพ ซึ่งรวมถึงระบบจัดการการประสาน TimePictra® ซึ่งให้การสนับสนุนด้านสถานะและการปรับค่า ไฟร์วอล GNSS BlueSky™ สำหรับปกป้องระบบ GNSS จากภัยคุกคามจากการติดขัดและการแทรกแซงเพื่อหลอกผู้รับสัญญาณให้เชื่อตำแหน่งปลอม ทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับตระกูลเซิร์ฟเวอร์กำหนดเวลา TimeProvider® 4100 ได้อีกด้วย

เซิร์ฟเวอร์ GridTime 3000 ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไมโครชิพมากมาย รวมถึงวงจรไฟฟ้าบูรณาการและออสซิเลเตอร์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับโซลูชันที่ครอบคลุมและวางใจได้ นอกจากระบบที่ใช้ GNSS และโซลูชันเวลาและความถี่ชั้นนำในอุตสาหกรรมแล้ว กลุ่มผลิตภัณฑ์ของไมโครชิพยังรวมถึงโซลูชันประดิษฐ์ชนิดอินเฮาส์และระบบโดยรวมที่ขยายพลังงาน ความสามารถในการเชื่อมต่อ การจัดเก็บ ความปลอดภัย และเทคโนโลยีหน่วยความจำอีกด้วย

เครื่องมือพัฒนา

ไทม์เซิร์ฟเวอร์ GNSS GridTime 3000 มีอินเตอร์เฟซการจัดการเว็บบราวเซอร์ภายในคือ Clock Management Tool (CMT) ซึ่งให้การปรับค่าและการจัดการสำหรับการจัดการและการเฝ้าติดตามระยะไกลที่สะดวกของอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมชุดใหม่ซึ่งรวมถึงระบบตัวรับ GNSS ชนิดหลายย่านความถี่และหลายกลุ่มดาวเทียม และเพาเวอร์ซัพพลายชนิด Cold-swappable

ความสามารถในการสั่งซื้อ

ไทม์เซิร์ฟเวอร์ GNSS GridTime 3000 สามารถสั่งซื้อได้ทันที และมีการผลิตจำนวนมาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือการสั่งซื้อ กรุณาติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของไมโครชิพ ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือเว็บไซต์ของไมโครชิพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Microchip Technology

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ