ตัวควบคุมหน้าจอสัมผัส maXTouch(R) ที่มีความเอนกประสงค์สูงสุดพร้อมมอบความยืดหยุ่นด้านฟอร์แมทหน้าจอมากกว่าที่เคย

- 211115 HMID PRimage MXT1296M1T 5x9 1 - ภาพที่ 1

เนื่องด้วยตลาดยานยนต์มีความต้องการหน้าจอสัมผัสที่กว้างขึ้นและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในด้านขนาดและรูปร่าง Microchip Technology Inc. (Nasdaq: MCHP) จึงวางแผนเปิดตัวตัวควบคุมหน้าจอสัมผัสรุ่นใหม่ maXTouch® ที่ช่วยให้ผู้ออกแบบยานยนต์สามารถออกแบบอัตราส่วนภาพที่หลากหลายและมีความเฉพาะตัวสำหรับหน้าจอสัมผัสในรถยนต์ คุณสมบัติใหม่นี้จะรวมถึงการรองรับการลดความเสี่ยง ซึ่งได้รับการร้องขอโดย OEM

MXT1296M1T สามารถรีคอนฟิเกอร์ช่องทองการสัมผัส (Touch Channel) ที่กำลังขับเคลื่อนและรับเข้ามา ให้พอดีกับฟอร์แมทหน้าจอ ตั้งแต่อัตราส่วนภาพ 1:1 ไปจนถึง 5:1 รวมถึงอัตราส่วนภาพ 8:3 ซึ่งเป็นที่นิยมในยานยนต์ คุณสมบัตินี้ทำให้ลูกค้าใช้ช่องทางการสัมผัสมากมายที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องเลือกตัวควบคุมหน้าจอสัมผัสที่กว้างขึ้นและแพงขึ้น

นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถประหยัดเวลาและทรัพยากรในการพัฒนาและตรวจสอบเพิ่มเติม โดยใช้ดีไซน์ PCB ทั่วไปซ้ำเพื่อสนับสนุนอัตราส่วนภาพเซนเซอร์ระบบสัมผัสที่ต่างกัน MXT1296M1T เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกของอุตสาหกรรมที่ช่วยให้พารามิเตอร์สามารถรีคอนฟิเกอร์ช่องเซ็นเซอร์ ได้ โดยการตั้งค่าเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเฟิร์มแวร์ ทำให้มีความเสี่ยงด้านการออกแบบที่น้อยกว่าและเวลาในการนำสู่ตลาดที่เร็วขึ้น

เคลย์ตัน พิลเลียน ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจ Human Machine Interface ที่ Microchip Technology ได้กล่าวว่า “เนื่องจากหน้าจอสัมผัสได้เป็นที่นิยมใช้งานในส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface) ในยานยนต์ ผู้ผลิตรถยนต์จึงใช้งานฟอร์แมทหน้าจอและรูปร่างหลากหลายแบบเพื่อให้เข้ากับการออกแบบภายในของตน และเพื่อเน้นย้ำอัตลักษณ์ของแบรนด์

ทั้งนี้ เนื่องจากเราเป็นผู้จัดหาตัวควบคุมหน้าจอสัมผัสในยานยนต์อันดับหนึ่ง เราจึงรู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติวิเคราะห์ที่ทรงประสิทธิภาพคือข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับลูกค้าที่กำลังทำการออกแบบ โดยมุ่งหวังคุณสมบัติเฉพาะและข้อกำหนดด้านมาตรฐานการลดความเสี่ยง ISO 26262”

ตัวควบคุมหน้าจอสัมผัส maXTouch ใหม่ของ Microchip ให้อินเตอร์เฟซการสื่อสาร (Communication Interface) สองอินเตอร์เฟซที่ทำงานพร้อมกัน ทำให้การเชื่อมต่อไปยัง Back Channel ของลิงก์วิดีโอ LVDS สำหรับข้อมูลการสัมผัสและการเชื่อมต่อไปยังไมโครคอนโทรเลอร์ (MCU) สามารถทำได้โดยไร้ตัวกลางในการเชื่อม โทโปโลยีที่ไร้ตัวกลางในการเชื่อมนี้ช่วยลดความหน่วงการสัมผัสเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น

ทั้งยังรับประกันความสามารถเต็มรูปแบบในการใช้งานร่วมกับไดรเวอร์ซอฟแวร์ maXTouch ซึ่งพร้อมใช้งานสำหรับระบบปฏิบัติการหลักๆ ในยานยนต์ ซึ่งรวมถึง Linux®, Android™ และ QNX® ทั้งนี้ เมื่อเชื่อมต่อกับ MCU ที่เหมาะสม อินเตอร์เฟซที่สองจะมอบคุณสมบัติดังนี้

  • การเชื่อมต่อความซ้ำซ้อน (Redundancy Link) ไปยังเครื่องเล่นเสียงผ่านบัส CAN หรือการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตยานยนต์ 10BASE-T1S เพื่อเพิ่มการลดความเสี่ยงในระบบ
  • การเข้าถึงและการควบคุมคุณสมบัติของตัวควบคุมหน้าจอสัมผัส maXTouch เช่น การรายงาน Capacitive Key, การวิเคราะห์เซนเซอร์ระบบสัมผัสแบบสด และข้อมูลดิบสำหรับขั้นตอน Post-process ภายนอกและปรับแต่งเอง
  • ความสามารถในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านทางอากาศ (Over-the-air) ที่ปลอดภัย โดยใช้ชิปคอมพาเนียน TrustAnchor100 ของ Microchip

MXT1296M1T มีคุณสมบุติด้านการลดความเสี่ยงที่หลากหลายในการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการทำงานของตัวควบคุมระบบสัมผัสและหนึ่งในเซนเซอร์ระบบสัมผัสที่เชื่อมต่อเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์สาเหตุของลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Modes Effects and Diagnostic Analysis หรือ FMEDA) และคู่มือการลดความเสี่ยง จะช่วยให้ลูกค้าได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นอย่างมากในการออกแบบ สร้าง และรับรองระบบหนึ่งๆ สำหรับการใช้งาน Safety Integrity Level B (ASIL-B) ไปจนถึงมาตรฐาน ISO 26262

MXT1296M1T ช่วยให้การควบคุมการส่งรูปคลื่นความละเอียดสูงสามารถลดการแพร่คลื่น RF และหลีกเลี่ยงอินเตอร์เฟซด้วยเครื่องเล่นวิทยุของรถยนต์หรือระบบ RFID ทั้งนี้ ด้วยขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นในรถยนต์ การแพร่คลื่น RF ซึ่งสร้างโดยเทคโนโลยีสัมผัสแบบ capacitive ที่ถูกส่งถ่ายจึงเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย การจำกัดการแพร่คลื่นจะแตกต่างกันไปตามแอมพลิจูด ความถี่ และแบนด์วิดธ์สำหรับผู้ผลิตรถยนต์รายหลักแต่ละราย

ทั้งนี้ MXT1296M1T จะใช้คอนเวอร์เตอร์ชนิด Digital-to-analog (DAC) แบบ on-chip 64-level ที่ใช้งานเฉพาะในการกำหนดรูปคลื่นของสายการส่ง (Transmitting Line) อย่างแม่นยำ ซึ่งทำให้
นักออกแบบสามารถควบคุมการตอบสนองความถี่ได้อย่างแม่นยำ และปรับปรุงการแพร่ฮาร์มอนิก (Harmonic Emission) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เป็นไปตามข้อจำกัดที่กำหนดโดย OEM

เครื่องมือพัฒนา

การปรับค่าและการจูนค่าของ MXT1296M1T ได้รับการรองรับโดยผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวล่าสุดของ maXTouch Studio Integrated Development Environment (IDE)

ชุดเครื่องมือพัฒนาที่สั่งซื้อได้จะรวมถึง

  • ATEVK-MXT1296M1T-A: ชุดเครื่องมือการประเมินเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงบอร์ดพัฒนาที่มีบริดจ์ USB, จอสัมผัส (Touch Panel) ชนิด One Glass Solution (OGS) ขนาด 12.3 นิ้ว/ ฟอร์แมท 8:3 /1.1 มม. และบอร์ดเสริม Touch Key สำหรับการเก็บประจุไฟฟ้าด้วยตัวเองและระหว่างกัน (Mutual and Self-capacitance)
  • ATMXT1296M1T-I2C-PCB: บอร์ดพัฒนาสำหรับการเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ระบบสัมผัสของลูกค้า

 

ความพร้อมในการสั่งซื้อ

MXT1296M1T สามารสั่งซื้อได้แล้วตอนนี้ โดยมีการผลิตเป็นจำนวนมาก FMEDA มาตรฐาน ISO 26262 และคู่มือการลดความเสี่ยงจะสามารถสั่งซื้อได้ในไตรมาสแรกของปี 2565 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของ Microchip ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตทั่วโลก หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microchip

ชิปคอมพาเนียน TrustAnchor100 สามารถสั่งซื้อได้โดยมีการผลิตเป็นจำนวนมาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของ Microchip ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตทั่วโลก หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microchip

 

หมายเหตุ: ชื่อและโลโก้ของ Microship และ PolarFire ได้รับการลงทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Microchip Technology จำกัดในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้เป็นทรัพย์สินของบริษัทอื่น