ส่อง 5 ข้อดีของการผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก

3

การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก (Minimally Invasive Spine Surgery) เป็นหนึ่งในเทคนิคการผ่าตัดที่ก้าวหน้าและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับการแนะนำจากแพทย์เจ้าของไข้ และด้วยข้อดีมากมาย จึงทำให้ผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยเลือกใช้วิธีการผ่าตัดแบบนี้ในการรักษาปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง ซึ่งมีข้อดีที่น่าสนใจดังนี้

  1. แผลผ่าตัดขนาดเล็ก

การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็กจะทำให้แผลผ่าตัดมีขนาดเพียง 1-2 นิ้วเท่านั้น ซึ่งเล็กมากเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดหลังขนาดใหญ่ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีบาดแผลน้อย เสี่ยงต่อการติดเชื้อและเลือดออกน้อยลง นอกจากนี้ยังทำให้รอยแผลเป็นน้อยกว่าและมีผลกระทบต่อบริเวณที่ผ่าตัดน้อยกว่าด้วย

หากเปรียบเทียบ ก็เหมือนกับเวลาที่เราเป็นแผลขนาดเล็กกับแผลขนาดใหญ่ การเป็นแผลขนาดเล็กก็เจ็บน้อยกว่า และมีโอกาสหายได้เร็วกว่านั่นเอง

  1. ระยะเวลาการพักฟื้นสั้นลง

เนื่องจากการผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็กส่งผลกระทบต่อร่างกายน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดหลัง ผู้ป่วยจึงสามารถฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้เร็วกว่า โดยทั่วไปผู้ป่วยจะสามารถเดินได้ในวันรุ่งขึ้นหลังจากผ่าตัด และอาจกลับบ้านได้ภายในระยะเวลาสั้นๆ เพียง 1-2 วันหลังผ่าตัด เป็นการลดระยะเวลานอนโรงพยาบาลอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ผู้ป่วยพักผ่อนตามที่แพทย์สั่ง และไม่ใช่ร่างกายหักโหมจนเกินไปนัก เพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวได้อย่างสมบูรณ์

  1. ปวดแผลน้อยกว่า

การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็กช่วยลดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อโดยรอบบริเวณที่ผ่าตัด ประกอบกับการใช้กล้องส่องผ่านและเครื่องมือพิเศษ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดแผลหลังผ่าตัดน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดหลัง ส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูร่างกายได้เร็วขึ้น

  1. ลดโอกาสการติดเชื้อ

จากการที่แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก ทำให้โอกาสในการติดเชื้อนั้นลดน้อยลงอย่างมาก เนื่องจากพื้นผิวที่สัมผัสกับอากาศภายนอกมีน้อย จึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดการติดเชื้อที่บริเวณแผลได้เป็นอย่างดี

  1. คุณภาพชีวิตหลังผ่าตัดดีขึ้น

เมื่อผ่านพ้นระยะพักฟื้นหลังผ่าตัด ผู้ป่วยจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติอย่างรวดเร็ว มีอาการปวดหลังน้อยลง สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวก ไม่เพียงแค่นั้น รอยแผลขนาดเล็กยังทำให้มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ภายนอกน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดหลังด้วย

อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็กอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยบางราย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและระดับความรุนแรงของปัญหาสุขภาพ รวมถึงข้อจำกัดบางประการของเทคนิคนี้ ดังนั้น หากคุณหรือคนใกล้ตัวมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินสภาพร่างกายและหาวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุด