นับถอยหลัง! MINT เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ครั้งที่ 1/2566 (MINT23PA) ชูอัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรก 6.10% ต่อปี เปิดจองซื้อ 7-9 ก.พ. 66 นี้

ภาพประกอบ MINT Press Release MINT เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ครั้งที่ 1 2566 Short Ver

กรุงเทพฯ 1 กุมภาพันธ์ 2566บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT หนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลก เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งที่ 1/2566 (MINT23PA) ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ มีอัตราดอกเบี้ยช่วง 5 ปีแรกที่ 6.10% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ราคาเสนอขายอยู่ที่หน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

พร้อมเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไประหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่าน 11 สถาบันการเงินชั้นนำทั่วประเทศ ได้แก่

 1. ธนาคารกรุงเทพ (โทร.1333 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Bualuang mBanking)
 2. ธนาคารกรุงไทย (โทร. 02-111-1111)
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (โทร. 1572)
 4. ธนาคารกสิกรไทย (โทร 02-888-8888 กด 819)
 5. ธนาคารไทยพาณิชย์ (โทร. 02-777-6784)
 6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (โทร.02-626-7777)
 7. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร (โทร. 02-165-5555)
 8. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต (โทร. 02-779-9000)
 9. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) (โทร. 02-658-5050)
 10. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) (โทร. 02-009-8351-56)
 11. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (โทร.02-680-4004)

ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวน https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=484195&SD=0702256609022566