Morhello ร่วมมือกับ Air Asia เปิดตัว “Hello Test to Fly” บริการตรวจ ATK ก่อนขึ้นเครื่อง ราคา 150 บาท

ตรวจ ATK ก่อนขึ้นเครื่อง - Airasia x Morhello - ภาพที่ 1

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้แพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกมากว่า 2 ปี สร้างความลำบากในการจะดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลก ที่ต้องมีมาตรการป้องกัน และหลีกเลี่ยงไม่ให้กลายเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดนี้ ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อมีทุกโอกาสโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่ปิดที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เช่น ในห้องปรับอากาศ หรือในระหว่างการเดินทางร่วมกับผู้อื่นในรถโดยสารสาธารณะ หรือในห้องโดยสารบนเครื่องบิน

ตรวจ ATK ก่อนขึ้นเครื่อง - Morhello ร่วมมือกับ Air Asia เปิดตัว Hello Test to Fly 4 - ภาพที่ 3 ตรวจ ATK ก่อนขึ้นเครื่อง - Morhello ร่วมมือกับ Air Asia เปิดตัว Hello Test to Fly - ภาพที่ 5 ตรวจ ATK ก่อนขึ้นเครื่อง - Morhello ร่วมมือกับ Air Asia เปิดตัว Hello Test to Fly 1 - ภาพที่ 7

เพื่อให้การเดินทางมีความปลอดภัยของผู้โดยสารและป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 สายการบินแอร์เอเชีย จึงร่วมมือกับ Morhello แพลตฟอร์มทางการแพทย์ภายใต้ การดูแลของบริษัท World Medical Alliance จัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อผู้โดยสาร Air Asia เพื่อความปลอดภัย ในการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารที่เรียกว่า “Hello Test to Fly” ซึ่งเป็นโซลูชั่นที่ Morhello สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ต้องการโดยสารด้วยเครื่องบิน ตรวจ ATK ก่อนขึ้นเครื่อง ซึ่งการตรวจทำได้โดยง่าย เพียงแค่ 3 step เท่านั้น swab – scan – link นั่นคือการ swab โพรงจมูกเพื่อตรวจหาเชื้อ จากนั้น scan บัตรประชาชน และสุดท้าย ระบบจะลิงค์ข้อมูลขึ้นหมอพร้อม โดยอัติโนมัติ เพื่อให้ผู้โดยสารมีหลักฐานในการตรวจที่ certified โดย แอพลิเคชั่นหมอพร้อม

ตรวจ ATK ก่อนขึ้นเครื่อง - Airasia x Morhello - ภาพที่ 9 ตรวจ ATK ก่อนขึ้นเครื่อง - Morhello ร่วมมือกับ Air Asia เปิดตัว Hello Test to Fly 2 - ภาพที่ 11

โดยผู้โดยสารสามารถ สั่งซื้อผ่านเว็ปไซต์ Morhello หรือหน้าจุดตรวจของ Morhello บริเวณอาคารผู้โดยสายขาออก ทางออก 9 สนามบินดอนเมือง แล้วนำอีเมลยืนยันเพื่อขอเข้ารับการตรวจก่อนขึ้นเครื่อง
พร้อมกันนี้ ยังได้รับการอัพเดทข้อมูลการตรวจหาเชื้อเข้าแอปพลิเคชันหมอพร้อม เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเดินทาง ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจด้วยการตรวจ ATK ก่อนขึ้นเครื่องได้แล้ว ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

ตรวจ ATK ก่อนขึ้นเครื่อง - Morhello ร่วมมือกับ Air Asia เปิดตัว Hello Test to Fly 3 - ภาพที่ 13

Related Posts