MSC คว้าคะแนน CGR ระดับ ดีเลิศ 5 ดาว ประจำปี 2564

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ได้รับคะแนนจากการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “เราจะให้บริการอย่างเป็นเลิศแก่ลูกค้าด้วยโซลูชั่นไอทีที่ดีที่สุด” บริษัทฯ ได้มีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : คุณกีรนาถ เดชเดโช โทร: 02-089-4351

- Picture850 - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Metro Systems Corporation Public Co., Ltd.

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

Related Posts

- MSC ขอเชิญร่วมงานสัมมนาสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Technology Day 2022

- เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ MSC จัดงานประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 27/2565

- MSC พบผู้ลงทุนประจำปี 2021 เผยผลประกอบการของปี 2564

- เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ MSC เชิญผู้ถือหุ้นประชุมสามัญประจำปี 2565

- หัวเว่ยคลาวด์ดันกลยุทธ์ส่งเสริมพาร์ทเนอร์ไทย พาเมโทรซิสเต็มส์ฯ บริษัทไอทีสัญชาติไทยคว้ารางวัล APAC Partner Summit Awards 2021