ซีเกทและคิวแนปผสานความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลระดับองค์กรแบบ edge to cloud

1 3

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 18 เมษายน พ.ศ. 2566 – ซีเกท เทคโนโลยี โฮลดิ้งส์  (NASDAQ: STX) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานการจัดเก็บข้อมูล และ คิวแนป ซิสเต็มส์ อิงค์ บริษัทผู้ให้บริการด้านการเก็บข้อมูลบนเครือข่าย (Network-Attached Storage หรือ NAS) ชั้นนำของโลก ได้ประกาศความร่วมมือด้านบูรณาการของโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลระดับองค์กรแบบ edge to cloud โดยโซลูชันนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางและผู้สร้างคอนเทนต์สามารถจัดการข้อมูลจากระบบ Edge ไปสู่ระบบ Cloud ได้อย่างง่ายดาย ด้วยผลิตภัณฑ์ที่จากนวัตกรรมโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลระดับองค์กรที่หลากหลาย ประกอบด้วยอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลรุ่น IronWolf™ Pro ของซีเกท ระบบจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายความจุสูง (High-capacity  NAS) ของคิวแนป ที่สามารถเสริมความสามารถได้ด้วยเครื่องจัดเก็บข้อมูลเสริม Exos™ E series JBOD systems และโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ Lyve™ Cloud ของซีเกท

“องค์กรต่างๆ ที่ใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ ณ ส่วนดำเนินงาน (edge) ส่วนใหญ่ยังคงใช้งานอุปกรณ์ NAS ในการจัดเก็บข้อมูล โดยในปัจจุบันนี้ การใช้งานข้อมูลมีขนาดเพิ่มขึ้นและยังต้องใช้งานระบบการปกป้องข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น องค์กรธุรกิจจึงจำเป็นต้องเผชิญกับความท้าทายในการสำรองข้อมูลออกจากบริเวณส่วนดำเนินงาน” บีเอส เตห์ รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของซีเกทกล่าว “ซีเกทและคิวแนปจึงได้ผนึกกำลังกันเพื่อจัดการกับความท้าทายนี้ด้วยของโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่อย่างปลอดภัยของเรา เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สามารถจัดการกับต้นทุนการจัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ”

เมจิ ชาง กรรมการผู้จัดการทั่วไปของคิวแนปกล่าวว่า “ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับซีเกทเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นนวัตกรรมใหม่และเข้าถึงได้ให้แก่ตลาด” และกล่าวเสริมว่า “การร่วมมือเชิงกลยุทธ์ใหม่นี้เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และรักษาสมดุลระหว่างการจัดการต้นทุนและประสิทธิภาพในการทำงานของเรา”

โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายสำหรับองค์กรที่มีผู้ใช้หลายคน

โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลความจุสูงที่ดีกว่าที่เคยมีมาจะช่วยให้ทั้งองค์กรปฏิบัติงานร่วมกันได้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะขั้นตอนการทำงานที่ต้องการระบบประสิทธิภาพสูง  ขณะเดียวกันก็ช่วยให้องค์กรเติบโตอย่างยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ  โดยโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายของซีเกทและคิวแนปเป็นการผนึกกำลังของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลระดับองค์กร IronWolf Pro ของซีเกทกับ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายของคิวแนปที่ใช้ระบบปฏิบัติการ QuTS hero และ QTS ซึ่งระบบปฏิบัติการของ QNAP นี้ออกแบบมาสำหรับเครื่องจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายระดับสูงสุด และระดับสำหรับองค์กรโดยเฉพาะ  จะทำงานสอดประสานกับ IronWolf Pro เพื่อมอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลความจุสูง ขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยและตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการของสภาวะการทำงานที่เคร่งครัด เช่น การจัดการข้อมูลภาพ เสียง และวิดีโอจำนวนมากของธุรกิจผลิตสื่อบันเทิง

โซลูชันประสิทธิภาพสูงและสามารถปรับเพิ่มขนาดได้สำหรับการใช้งานที่ต้องการเนื้อที่จำนวนหลายเพตะไบต์

การจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ยังคงท้าทายธุรกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอที เราพยายามพัฒนากลยุทธ์การจัดเก็บข้อมูลที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าทางธุรกิจตลอดมา  คิวแนปและซีเกทจึงได้ร่วมมือกันพัฒนาโซลูชันจัดเก็บข้อมูลแบบครบวงจรโดยที่มาพร้อมปริมาณความจุสูงเมื่อเทียบกับพื้นที่ใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลจำนวนมาก โดยโซลูชันนี้ถูกออกแบบเพื่อการจัดการข้อมูลในมัลติมีเดียความละเอียด 4K/8K, ไฟล์วิดีโอจากระบบเฝ้าระวังภัย, พื้นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ และการสำรองข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายระดับองค์กรที่ใช้ระบบปฎิบัตการพื้นฐานแบบ ZFS-based QuTS hero ของคิวแนปสามารถรองรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบางรุ่นของ  Exos E series JBOD systems ของซีเกท มอบประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการข้อมูลระดับสูงให้ผู้ใช้งานระดับองค์กร  ด้วยโซลูชันที่ปรับขยายขนาดได้จะช่วยให้องค์กรมีตัวเลือกในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากในอนาคต

โซลูชันระบบคลาวด์สำหรับการสำรองข้อมูลและก้าวข้ามทุกความท้าทาย

เมื่อองค์กรประสบกับการเพิ่มขึ้นของข้อมูลแบบทวีคูณ จึงต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งเนื้อที่เก็บข้อมูลของอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ติดตั้งไว้ภายในองค์กรที่ไม่เพียงพอ ตัวเลือกในการสำรองข้อมูลที่ไม่มีประสิทธิภาพ และความเสี่ยงในการทำข้อมูลที่สำคัญสูญหาย  ดังนั้นซีเกทและคิวแนปจึงได้ร่วมกันพัฒนาโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ Lyve Cloud พืนที่เก็บข้อมูลที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบ S3 ได้ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บข้อมูลเครือข่าย NAS ของคิวแนป ด้วยฟังก์ชั่น HybridMount และ Hybrid Backup Sync ช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถจัดการการสำรองข้อมูลไปยังคลาวด์ได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว

การผสานระบบ NAS ของคิวแนปและระบบ Exos E Series JBOD ของซีเกทจะเปิดให้ใช้งานเร็วๆ นี้ ส่วนโซลูชันระบบคลาวด์และ NAS พร้อมใช้งานแล้วในขณะนี้