กสทช. หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประกาศกฎใหม่ สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยัง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ต้องแจ้งไปยังผู้ให้บริการก่อน

กสทช. บอกเพื่อความปลอดภัย

ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ กสทช. จะดำเนินการยืนยันตัวตนในการใช้งานโทรศัพท์พื้นที่ ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้งานไปจนถึงพิกัดต่างๆได้ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านความปลอดภัย หากไม่มีการแจ้งไปยังผู้ให้บริการจะไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์ได้

เบื้องต้นจะบังคับใช้ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึง 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา และอาจไปยังพื้นที่อื่นต่อไป