NEC และ Sumitomo Corporation ลงนามข้อตกลงร่วมมือทางกลยุทธ์เพื่อขยายการขายสู่ตลาดโลกของแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสารสนเทศด้านเกษตรกรรม – CropScope

NEC Logo

– ขยายขอบเขตของพันธุ์พืชที่เป็นเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างการสนับสนุนเกษตรกรและมีส่วนร่วมต่อความยั่งยืนทางเกษตรกรรม  –

โตเกียว, 28 มีนาคม 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — บริษัท NEC Corporation (NEC; TSE: 6701) และ Sumitomo Corporation (Sumitomo) ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกลยุทธ์เพื่อขยายการขายโซลูชั่น CropScope ของ NEC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสารสนเทศด้านเกษตรกรรม ไปสู่ตลาดโลกของ จากความร่วมมือนี้ NEC และ Sumitomo ตั้งเป้าที่จะพัฒนาตลาดหลักในอเมริกาใต้และภูมิภาคอาเซียนโดยใช้เครือข่ายระดับโลกของ Sumitomo เพื่อการนี้ NEC จะขยายขอบเขตของพืชเป้าหมายเพิ่มเติมจากการสนับสนุนการปลูกมะเขือเทศและเพิ่มฟังก์ชันเพื่อปรับปรุงและประหยัดกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป ผ่านความร่วมมือนี้   ทั้งนี้ CropScope ได้ถูกนำเสนอเบื้องต้นในรูปแบบทดลองให้กับบริษัทน้ำตาลชั้นนำในประเทศไทยและบราซิล

ข้อมูลเบื้องต้น

เนื่องจากการเติบโตของประชากรและการพัฒนาเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเพิ่มความต้องการอาหารระดับโลก มีความกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ นอกจากนี้ การระบาดของโรคเมื่อไม่นานมานี้และสถานการณ์โลกที่ไม่มั่นคงได้ทำให้ราคาวัสดุการเกษตรพุ่งสูงขึ้นและการส่งออกถดถอย ส่งผลถึงความมั่นคงในการจัดหาอาหาร การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความเพียงพอด้านอาหารในระดับโลก และประเทศที่การเกษตรเป็นอุตสาหกรรมหลักต้องเผชิญกับความท้าทายในการอัพเกรดเทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์ม

สรุปความร่วมมือ

1)    ขยายการขาย CropScope ไปยังประเทศที่กำลังพัฒนา

Sumitomo มีเครือข่ายองค์กรภูมิภาคใน 65 ประเทศทั่วโลกและดำเนินการขายและจัดจำหน่ายวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีเกษตรและปุ๋ยในประมาณ 40 ประเทศ โดยที่ผ่านทางความร่วมมือนี้ Sumitomo จะใช้เครือข่ายระดับโลกของตนในการขยายขอบเขตการขายของ CropScope ไปยังประเทศไทย บราซิล และอินเดีย เพื่อเป้าหมายในการเติบโตของธุรกิจ

2)    ขยายขอบเขตของพันธุ์พืชและบูรณาการการจัดการตั้งแต่การปลูกจนถึงการแปรรูป

CropScope ได้รับการขยายขอบเขตความสามารถของโซลูชั่นให้รองรับการปลูก อ้อย, ข้าวสาลี, ถั่วเหลือง, และข้าวโพด เป็นพืชเป้าหมายนอกเหนือจากมะเขือเทศ โดยนำAI มาใช้กับพืชเหล่านี้โดยเรียนรู้จากข้อมูลการเกษตรและการเก็บเกี่ยวในอดีตเพื่อแนะนำเวลาและปริมาณการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมที่สุด และจะเพิ่มฟังก์ชั่นการวางแผนการเก็บเกี่ยวเพื่อจัดการการวางแผนและผลลัพธ์ของการเก็บเกี่ยว การรวมฟังก์ชันนี้กับการปรับปรุงการใช้ปุ๋ยและการชลประทานที่มีอยู่จะทำให้สามารถจัดการได้อย่างครอบคลุมตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป

การพัฒนาในอนาคต

NEC ได้ปรับปรุงฟังก์ชันของ CropScope อย่างต่อเนื่องและทำงานร่วมกับพันธมิตรหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตด้านการเกษตร ความร่วมมือนี้กับ Sumitomo ซึ่งมีเครือข่ายโลกที่กว้างขวางและความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในด้านเกษตรกรรมและอาหารจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการขยายการขาย CropScope ไปทั่วโลก

Sumitomo มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่มีส่วนร่วมต่อการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนด้วยประสิทธิภาพสูงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง นอกจากนี้ยังขยายฐานธุรกิจที่มีอยู่ในสาขาการเกษตรและอาหาร หนึ่งในธีมสำคัญคือการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ซึ่งช่วยให้การผลิตอาหารที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงโดยใช้เทคโนโลยีเช่น ระบบการดำเนินงานทางการเกษตรและการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตโนมัติ โดยความร่วมมือกับ NEC ในการสร้างเทคโนโลยี AI สำหรับสาขาการเกษตรและสาขาอื่นๆ นี้ ถือเป็นก้าวที่สำคัญอย่างยิ่ง

NEC และ Sumitomo จะยังคงขยายขอบเขตของพันธุ์พืชที่ให้ความสนใจและฟังก์ชั่นของ CropScope ในขณะที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของสถานที่ผลิตและแปรรูปเกษตรกรรม การดำเนินการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทำกำไรได้ในระดับโลกของบริษัท และเพื่อสนับสนุนการเกษตรยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหารระดับโลก

 

View original content to download multimedia: Read More