NEC และ ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ บุกเบิกการลงทะเบียนผู้ป่วยแบบไร้สัมผัส

Lazada

- Image Siriraj Piyamaharajkarun Hospital s Security Video Wall - ภาพที่ 1

กรุงเทพฯ–18 พ.ย.—พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่าบริษัทเอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลที่ชั้นนำในประเทศไทยอย่างโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ด้วยการปรับกระบวนการลงทะเบียนให้สอดคล้องกับสถานการ์ปัจจุบันโดยลดขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นแบบไร้สัมผัสและใช้ระบบจดจำใบหน้า ระบบดังกล่าวนี้เริ่มเปิดให้ใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 และเป็นระบบลงทะเบียนในปัจจุบันสำหรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลือกบริษัทเอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย เป็นผู้นำเทคโนโลยีจดจำใบหน้าระดับแนวหน้าของโลกของบริษัทมาสู่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล รวมถึงบริเวณจุดสัมผัสต่าง ๆ เพื่อเอื้อให้กระบวนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างปลอดภัย รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น เทคโนโลยีจดจำใบหน้าของเอ็นอีซียังมีประโยชน์สูง ในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินได้ลงทะเบียนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการดำเนินการรักษาอย่างทันท่วงทีโดยที่ผู้ป่วยอาจไม่มีบัตรประจำตัวติดตัวอยู่ในขณะนั้น

นอกจากระบบลงทะเบียนด้วยระบบจดจำใบหน้าแล้ว เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย ยังได้ปรับเปลี่ยนและเพิ่มจำนวนกล้องในระบบกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ถือเป็นการยกระดับความปลอดภัยโดยรวม และช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ระบุตำแหน่งผู้ป่วยในบริเวณโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คาดว่า โซลูชันใหม่จากบริษัทเอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น จะช่วยลดระยะเวลาการตอบสนองและภาระหน้าที่ของบุคลากรในขั้นตอนการลงทะเบียนได้ โดยการให้บริการระบบลงทะเบียนแบบไร้สัมผัสนี้แก่ผู้ป่วย ทำให้ทีมบุคลากรการแพทย์ให้การรักษาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังช่วยลดทรัพยากรและบุคลากรที่จำเป็นต้องใช้ และสามารถนำทรัพยากรและบุคคลากรเหล่านั้นไปเสริมสร้างบริการด้านอื่นให้ดียิ่งขึ้น

โฆษกของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กล่าวว่า “โซลูชันของบริษัทเอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น ช่วยส่งเสริมระบบรักษาความปลอดภัยของเราในช่วงวิกฤตโรคระบาด และช่วยเรื่องข้อจำกัดด้านทรัพยากรของเรา ความเชี่ยวชาญของบริษัทเอ็นอีซีทำให้เราได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เนื่องจากมีความท้าทายในการปฏิบัติการ การทำงานของบริษัทเอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบูรณาการเข้ากับโซลูชันของเราที่มีอยู่เดิม ถือเป็นตัวแปรสำคัญในการสนับสนุนระบบรู้จำใบหน้าอัจฉริยะ และช่วยให้กระบวนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น”

นาย Ichiro Kurihara ประธานบริษัทเอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย กล่าวว่า “เรายินดีที่ได้ติดตั้งโซลูชันระบบจดจำใบหน้ารุ่นใหม่ล่าสุดให้แก่โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศิริราชเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า อีกทั้งยังเก่าแก่และใหญ่เป็นโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย จึงมีผู้ใช้บริการเป็นบุคคลระดับสูง รวมถึงสมาชิกราชวงศ์และบุคคลสาธารณะอื่น ๆ อีกมากมาย โซลูชันของบริษัทเอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยของผู้เข้ามาใช้บริการและบุคลากรของโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก

บริษัทเอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น ทำให้กระบวนการลงทะเบียนสำหรับผู้ป่วยเป็นไปโดยไร้สัมผัส เพื่อมุ่งสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัยมากขึ้น ด้วยการลดการสัมผัสจากการดำเนินการ ณ สถานที่จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมอย่างในโรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงสูงกว่าในการติดเชื้อโควิด-19 และโรคอื่น ๆ ทั้งนี้ เราจะพัฒนานวัตกรรมโซลูชันที่สร้างมูลค่าทางสังคมให้สูงยิ่งขึ้นแก่สังคมต่อไปครับ”