Google และ Zoom เปิดให้แชร์ตัวฮาร์ดแวร์สำหรับวิดีโอคอลล์ของอีกค่ายแล้ว

mzinterop

Google และ Zoom เปิดให้แชร์ตัวฮาร์ดแวร์สำหรับ Google Meet และ Zoom Rooms สามารถใช้วิดีโอคอลล์ของอีกค่ายได้แล้ว โดยทาง Google เคยเปิดแชร์ Cisco Webx มาเมื่อ 2 ปีก่อน

สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิดีโอคอลล์โดยเฉพาะอาจจะไม่ได้รับความนิยมในไทยสักเท่าไหร่ เพราะเน้นใช้คอมพิวเตอร์กันมากกว่า แต่มีผลในระดับองค์กรนานาชาติเป็นหลักนั่นเอง

ที่มา : Google