นิเทศ จุฬาฯ จับมือ MBK Center จัดใหญ่ส่งท้ายปี “Nitade Showcase แล้วหนึ่ง.1 ตัวตึง@จุฬาฯ”

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ และศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดงานโชว์ใหญ่ส่งท้ายปี “Nitade Showcase แล้วหนึ่ง.1 ตัวตึง@จุฬาฯ” วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ลานปทุมวันฮอลล์ ชั้น G ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ระดมผลงานเด็ดของนิสิต 8 สาขาวิชา พร้อมกิจกรรม Film Talk โดยเติร์ดและบิลลี่ Tilly Birds การเสวนาวิชาการ คอนเสิร์ต และกิจกรรมแนะแนวการศึกษาจากรุ่นพี่และคณาจารย์ตลอดทั้งวัน

Untitled 2 1

จากผลตอบรับอย่างล้นหลามของงาน “Nitade Showcase แล้วหนึ่ง” ที่จัดขึ้นในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และหน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความยั่งยืน เตรียมจัดงานใหญ่ “Nitade Showcase แล้วหนึ่ง.1 ตัวตึง@จุฬาฯ” ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ลานปทุมวันฮอลล์ ชั้น G ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เพื่อแสดงผลงานของนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ทั้ง 8 สาขาวิชา ทั้งในหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ พร้อมด้วยกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายตลอดวัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกหลักสูตร ได้มีโอกาสในการรับชมผลงานต้นแบบ และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษาในคณะนิเทศศาสตร์ รูปแบบการเรียนการสอน กิจกรรม และเส้นทางอาชีพของสาขาการสื่อสารในอนาคต

ในงานประกอบด้วยบูธแสดงผลงานของภาควิชาวารสนเทศ ภาควิชาการสื่อสารมวลชน ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง และสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) พร้อมด้วยบูธกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ บูธละครนิเทศจุฬาฯ บูธกิจกรรมคณะกรรมการนิสิต บูธหนังสือและตำรา บูธจำหน่ายสินค้าที่ระลึกคณะนิเทศศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบนเวทีตลอดทั้งวัน ประกอบด้วย P’Nitade TCAS Talk เสวนาแนะแนวการศึกษาจากนิสิตที่ผ่านโครงการรับตรงของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ทั้ง 5 สาขาวิชา

พร้อมผลงานตัวอย่างและ portfolio ในเวลา 11.30-13.10 น.Game Design & Business Talk “นิเทศ จุฬาฯ กับธุรกิจและนวัตกรรมบอร์ดเกมเพื่อการสื่อสาร” ในเวลา 15.40 – 16.40 น. เสวนาวิชาการ “คนไร้บ้าน แรงงานข้ามชาติ การค้ามนุษย์ Sex worker และบทบาทของสื่อ” ในเวลา 14.30-15.30 น. Online Influencer Talk “นิเทศ จุฬาฯ กับบทบาทการเป็น Online Influencer” ในเวลา 18.00 – 19.00 น. และปิดท้ายด้วย Film Talk “เล่าเพลงให้เป็นเรื่อง” โดย เติร์ดและบิลลี่ Tilly Birds ในเวลา 19.00 – 20.10 น. พร้อมมินิคอนเสิร์ตจากนิสิตและศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดสดกิจกรรมบนเวทีผ่าน Facebook Live ของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมงาน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ www.facebook.com/commartschulaofficial หรือผู้ประสานงานกิจกรรม อาจารย์วรรษยุต คงจันทร์ ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ โทร 089-7394740

poster main resized 2 0