สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เตรียมออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการทำงานของนักข่าวจะต้องมีมีใบอนุญาต ขณะเดียวกันผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อออนไลน์ไม่แตกต่างกัน ต้องมีใบอนุญาตด้วย

รายงานจากเว็บไซต์มติชนออนไลน์ เปิดเผยว่า พล.ต.ต.พิสิษฐ์ เปาอินทร์ รองประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) จะบรรจุวาระในที่ประชุมเพื่อให้นักข่าวที่ประกอบอาชีพสื่อในไทย จะต้องมีใบอนุญาตในการเป็นนักข่าว หากไม่มีจะถูกจำคุกไม่เกิน 2  ปี และมีโทษปรับ 6 หมื่นบาท

ทั้งนี้ พล.ต.ต.พิสิษฐ์ อ้างว่า อาชีพนวดแผนโบราณยังต้องมีใบอนุญาตจึงนำความนั้นมาเทียบกับวิชาชีพสื่อมวลชน พร้อมกับมองว่า อาชีพสื่อมวลชนหากทำเรื่องเสียหายจะส่งผลในวงกว้าง

นอกจากนี้สปท. ยังมีแนวคิดที่จะกำกับสำนักข่าวออนไลน์ ด้วยการระบุว่า สำนักข่าวที่อยู่บนโลกออนไลน์ หากทำข่าวเป็นอาชีพ มีความต่อเนื่อง และมีรายรับจากการเป็นกระบอกสื่อให้กับมวลชนจะต้องขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาต