OCEAN LIFE เปิดตัวประกันสุขภาพไซซ์เล็ก “OCHI SMALL HEALTH” ซื้อง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ เบี้ยประกันภัยเบาๆ 13 บาท/วัน(1)

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) ตระหนักดีว่าในปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมของผู้คนหันมาให้ความสำคัญเรื่องของการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการมองหาความคุ้มครองสุขภาพที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการอย่างแท้จริง ดังนั้น OCEAN LIFE ไทยสมุทร จึงได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ และความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่มองหาความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

OCEAN LIFE Ochi Small Health

ด้วยโครงการ “OCHI SMALL HEALTH” ประกันสุขภาพไซซ์เล็ก ที่คุ้มครองครอบคลุม ทั้งความคุ้มครองชีวิตและความคุ้มครองด้านสุขภาพ จะป่วยเล็กป่วยใหญ่ก็สบายใจคลายกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) เหมาจ่ายตามจริงสูงสุด 50,000 บาทต่อครั้ง(2) ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี และคุ้มครองค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน และหากเจ็บป่วยเล็กน้อยหาหมอโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุด 1,000 บาทต่อครั้ง(2) ครอบคลุมค่าล้างไต เคมีบำบัด รังสีบำบัด สูงสุด 50,000 บาทต่อปี(2) และให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 50,000 บาท ค่าเบี้ยประกันภัยราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียงวันละ 13 บาท(1) และไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลเครือข่าย “OCHI SMALL HEALTH” มีแผนความคุ้มครองให้เลือกถึง 3 แผน รับประกันภัยบุคคลที่มีอายุ 16 – 70 ปี

ยิ่งไปกว่านั้น เรายังให้คุณเปลี่ยนประสบการณ์การพบแพทย์ กับบริการ OCEAN LIFE TeleMed ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ได้โดยไม่ต้องไปโรงพยาบาล สนใจทำประกันออนไลน์ที่ www.ocean.co.th หรือคลิก http://bit.ly/3V6zzZn หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 0 2207 8844

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ตอกย้ำการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังความรัก OCEAN LIFE LOVE MINDSET ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ LOVE YOUR HEALTH สนับสนุนให้คนไทยรักสุขภาพ พร้อมรับมือกับโรคภัยต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ โดยได้เดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมการประกันชีวิต พร้อมการบริการที่เหนือความคาดหมาย เพื่อทำให้การประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน สนใจสามารถทำประกันผ่านช่องทางออนไลน์ คลิก https://www.ocean.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 2207 8844

ข้อควรทราบ:

· (1)กรณีผู้ขอเอาประกันภัย เพศชายอายุ 16 ปี ขอทำประกันโอชิ สมอล เฮลท์ (Ochi Small Health) แผน 1 ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

· (2) กรณีขอทำประกัน โอชิ สมอล เฮลท์ (Ochi Small Health) แผน 3

· โอชิ สมอล เฮลท์ (Ochi Small Health) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันโอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/99 แนบสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ สมอล เฮลท์ (Small Health) และบันทึกสลักหลังค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD)

· สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ สมอล เฮลท์ (Small Health) มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ผู้เอาประกันภัยอาจขอต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม ได้ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติม ทั้งนี้ สำหรับปีต่ออายุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับอายุ อาชีพ การเรียกร้องค่าสินไหม ของผู้เอาประกันภัย รวมถึงเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

· ค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน หมายถึง ค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของแต่ละโรงพยาบาล

· การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

· ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรม์

· ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม