OneDee.ai รุกตลาด Enterprise ทำ HR Digital Transformation ด้วย Agile ขับเคลื่อนธุรกิจในยุคโควิด-19

Agile บันไดสู่ความสำเร็จยุค Digital Transformation เห็นผลได้เร็วและวัดผลได้ง่าย OneDee.ai มุ่งพัฒนาและส่งมอบโซลูชันในการบริหารพนักงาน HR Digital Transformation ด้วย Agile คือการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนช่วยในงานบริหารบุคคล เพื่อให้พนักงานเกิดการสื่อสารระหว่างกันมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การทำงานมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

- 2021 08 11 20 32 14 - ภาพที่ 1

ปรับตัวให้ไวขึ้นในโลกการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันถือเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล จะเห็นได้ว่าการที่องค์กรจะสามารถประสบความสำเร็จในปัจจุบันได้ไม่ได้อยู่ที่การวัดความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงเรื่องความเร็วด้วย ยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้องค์กรยุคใหม่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง

หลายๆ องค์กรมีนโยบายให้พนักงานต้องเปลี่ยนมาทำงานแบบ Work from home ก่อให้เกิดลักษณะการทำงานที่เปลี่ยนไปจากเดิม ทั้งลักษณะในการทำงาน, เวลาเข้า – ออกงาน เป็นต้น องค์กรจำเป็นต้องมีการสร้างทักษะที่จำเป็นให้พนักงานมีความพร้อมในการทำงานจากที่บ้าน ซึ่งการนำ Agile มาปรับใช้ให้เข้ากับการทำงานอย่างชาญฉลาดและเหมาะสม ก่อให้การเปลี่ยนแปลง เพิ่มประสิทธิภาพ ให้องค์กรสามารถเดินหน้าต่อไป ไม่มีหยุดชะงักในยุคของ โควิด – 19 พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

- OneDee Chatbot 1 - ภาพที่ 3

Agile คือหัวใจของธุรกิจยุคใหม่ ที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยลดการทำงานที่เป็นขั้นตอนและงานด้านเอกสารลง มุ่งเน้นเรื่องการสื่อสารกันในทีมให้มากขึ้น เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจให้เร็วขึ้น พร้อมนำมาทดสอบ และเก็บผลตอบรับต่างๆ เพื่อกลับไปแก้ไขปรับปรุง ซึ่งจะทำให้สามารถธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด

พร้อมก้าวสู่ยุคดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ OneDee.ai จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันบริหารพนักงาน ผ่าน AI Chatbot เพื่อตอบสนององค์กรที่บริหารด้วยแนวคิดแบบ Agile มุ่งมั่นให้องค์กรไทยเติบโตไปได้อย่างรวดเร็ว โดยฟีเจอร์หลักของแอปจะครบคลุมทุกงาน HR ทั้งการลงเวลาพนักงาน การลางาน การจัดตารางเวลาทำงาน การประกาศแจ้งพนักงาน รวมไปถึงการออกเงินเดือน และส่งเอกสารภาษี ประกันสังคม

OneDee.ai HR Digital Transformation ด้วย Agile ทางเลือกใหม่ของธุรกิจยุคดิจิทัล ด้วยสุดยอดฟีเจอร์ที่หลากหลายในการใช้งาน ยืดหยุ่นและรองรับทุกรูปแบบการทำงาน ไม่ต้องต่อแถวสแกนหน้า หรือตอกบัตรแบบเดิมๆ ลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโควิด ด้วยการลงเวลาเข้า – ออกงานผ่านมือถือได้หลากหลาย พนักงานสามารถลงเวลาในการทำงานในรูปแบบออนไลน์ได้หลายรูปแบบ iBeacon, Wi-Fi, GPS และ QR Code ด้วย AI Chatbot อีกทั้งยังรองรับการลงเวลาในกรณี work from home

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมด้วยระบบแชทแบบกลุ่มภายในองค์กร สื่อสารกันได้แม้ทำงานต่างที่ สามารถแชทคุยงานเป็นกลุ่ม และแบบส่วนตัวได้ โดยไม่ต้องใช้ Line ซึ่งแยกเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวออกจากกัน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานเกิดการสื่อสารระหว่างกันมากยิ่งขึ้น ถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของ Agile คือ มุ้งเน้นและกระตุ้นให้มีการสื่อสารระหว่างกันในทีมนั่นเอง และหลายๆ ครั้งแชทแบบทั่วไปมักมีหลายเรื่องปนกัน ทำให้พนักงานแยกไม่ออกว่าควรดูห้องแชทไหน หรือควรให้ความสำคัญกับแชทกลุ่มไหนเป็นพิเศษ ทำให้เกิดความสับสนในการทำงาน

หมดยุคลางานบนกระดาษ ด้วยการลางานแบบออนไลน์ OneDee.ai ช่วยให้การลางานเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องพิมพ์เอกสาร เพื่อยื่นให้หัวหน้าเซ็นอนุมัติ นอกจากจะสิ้นเปลืองกระดาษแล้ว วันไหนหัวหน้าไม่ว่าง หรือติดวันหยุด ก็จะลางานไม่สะดวก เปลี่ยนมาเป็นการลางานผ่าน Chatbot ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องใช้กระดาษ อีกทั้งหัวหน้าสามารถกดอนุมัติผ่านออนไลน์ได้ พนักงานทราบผลการอนุมัติทันที

จ่ายเงินเดือนพนักงานออนไลน์แบบถูกต้องและแม่นยำ ในอดีตการจ่ายเงินเดือนพนักงาน HR จะต้องคำนวณด้วยตัวเอง ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้ เนื่องจากต้องมีการคำนวณที่ซับซ้อน ทั้ง OT การขาด ลา มาสาย รวมไปจนถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน อีกทั้งในการจ่ายเงินเดือนที่ยังใช้การจ่ายเงินเดือนพนักงานแบบเดิมๆ เช่น โอนให้พนักงานทีละคนด้วยการโอนเงินทุกเดือนด้วยตัวเองหรือจ่ายด้วยเงินสด OneDee.ai เล็งเห็นถึงปัญหา และอยากช่วยเพิ่มความสะดวกในจุดนี้ จึงได้จัดทำระบบการจ่ายเงินเดือนขึ้นมา เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่จะคอยช่วย HR ในการทำงาน ระบบจะคำนวณเงินเดือนให้อัตโนมัติ รวมไปถึงจัดทำรายงานการจ่ายเงินเดือน ออกสลิปเงินเดือนให้พนักงาน และออกเอกสารภาษี ประกันสังคมออนไลน์

OneDee.ai พยายามส่งมอบบริการ และโซลูชันในการสื่อสารและบริหารพนักงานในองค์กร เพื่อสนับสนุนธุรกิจในประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานแบบไร้อุปสรรคในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ส่งเสริมให้การทำงานร่วมกันของพนักงานในองค์กรดียิ่งขึ้น เพิ่มการสื่อสารระหว่างกัน ตามหลักแนวคิด Agile ที่องค์กรส่วนมากกำลังพยายามนำมาปรับใช้ในการบริหารองค์กร อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิในการเติบโตของธุรกิจให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.onedee.ai หรือโทร 095-9517136