Opensignal เผยรายงานประสบการณ์เครือข่ายมือถือของประเทศไทย เดือนพฤศจิกายน 2564

โดย โรเบิร์ต วิซีคอฟสกี้ นักวิเคราะห์อาวุโส Opensignal

ประเทศไทย, 11 พฤศจิกายน 2564 – Opensignal ผู้ดำเนินการวิเคราะห์ระบบมือถือและกำหนดมาตรฐานระดับโลกเผยรายงานประสบการณ์เครือข่ายมือถือของประเทศไทยประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 9 พบว่า AIS ครองรางวัลทั้งหมด 6 หมวดหมู่ด้วยกัน นับเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในบันทึกรายงานของประเทศไทย หลังจากเพิ่มความเร็วจนเป็นที่น่าประทับใจแก่ผู้ใช้งานแล้ว AIS ยังได้รับรางวัลด้านความเร็วอีก 2 หมวดหมู่ ได้แก่ ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดและความเร็วในการอัปโหลด

ทิ้งห่างจากผู้ชนะเดิมอย่าง TrueMove H โดยผู้ให้บริการรายนี้ยังครองความเป็นหนึ่งในด้านประสบการณ์เกม ประสบการณ์แอปพลิเคชั่นเสียง ความพร้อมใช้งาน 4G และความครอบคลุมของ 4G สำหรับรางวัลประสบการณ์วิดีโอนับเป็นรางวัลเดียวที่ AIS พลาดไป โดย TrueMove H ยังคงรั้งรางวัลนี้ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น

ในรายงานฉบับนี้ Opensignal วิเคราะห์ประสบการณ์เครือข่ายมือจากผู้ให้บริการทั้งสามรายในประเทศไทย ได้แก่ AIS, DTAC และ TrueMove H โดยเก็บข้อมูลในช่วงเวลา 90 วัน ตั้งแต่ 1 กรกฏาคมถึง 28 กันยายน 2564 และนอกจากการวิเคราะห์ระดับประเทศแล้ว Opensignal ยังวัดประสบการณ์ของผู้ใช้ทั้ง 7 ภูมิภาคในประเทศไทย เพื่อเปรียบเทียบผลที่ออกมา รวมถึงการวัดด้าน 5G ที่มีผลต่อคะแนนโดยรวม

ตารางรางวัล Opensignal

- Opensignal Award Chart Nov 2021 TH - ภาพที่ 1

AIS คว้ารางวัลประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดหลังจากเพิ่มความเร็วได้อย่างน่าทึ่ง

ซึ่ง AIS ไม่เคยได้รับรางวัลด้านความเร็วจาก Opensignal มาก่อน แต่สิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้ AIS ได้เห็นศักยภาพความเร็วเฉลี่ยที่เร็วที่สุดในประเทศไทยทั้งการดาวน์โหลดและการอัปโหลด AIS คว้ารางวัลด้านประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดกลับบ้านด้วยการเพิ่มความเร็วถึง 10.4 Mbps ให้กับผู้ใช้งานซึ่งช่วยให้ค่ายนี้ขยับจากที่สามขึ้นมาเป็นที่หนึ่ง ความเร็วของ AIS คือ 18.1 Mbps ซึ่งสูงกว่าจากรายงานครั้งที่แล้วของเราถึงสองเท่าและมากกว่า TrueMove H ผู้ชนะจากครั้งที่แล้วถึง 2.6 Mbps (16.4%)

นับเป็นครั้งแรกที่ AIS ได้รับรางวัลด้านประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด

เช่นเดียวกับรางวัลประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด AIS สามารถคว้ารางวัลประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลดได้เป็นครั้งแรก หลังจากความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจเมื่อเทียบกับรายงานในครั้งก่อนหน้า ผู้ใช้งานของเราบนเครือข่าย AIS ได้สัมผัสประสบการณ์ความเร็วเฉลี่ยในการอัปโหลดที่เพิ่มขึ้นมากถึง 70% ด้วยความเร็ว 8 Mbps จึงทำให้ AIS ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 1 ทำให้ชนะความเร็วในการอัปโหลดเฉลี่ยของ TrueMove H เจ้าของรางวัลครั้งที่แล้วไปที่ 0.2 Mbps

TrueMove H ยังเป็นผู้ชนะรางวัลในด้านประสบการณ์วิดีโอ

ตั้งแต่เริ่มมีการมอบรางวัลด้านประสบการณ์วิดีโอในรายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2562, TrueMove H เป็นผู้ชนะและเป็นเจ้าของรางวัลด้านนี้มาตลอดในทุกรายงานจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ชนะเดี่ยวหรือชนะร่วมกับผู้ให้บริการรายอื่นและในครั้งนี้ก็ได้รับชัยชนะอีกครั้งด้วยคะแนน 62.5 เต็ม 100 คะแนนนำที่สองอย่าง DTAC 2.7 คะแนนและ AIS 6.1 คะแนน ผู้ให้บริการเครือข่ายในประเทศไทยทุกรายนั้นจัดอยู่ใน กลุ่มคะแนนระดับดี (55-65) ในด้านคุณภาพของประสบการณ์สตรีมวิดีโอผ่านเครือข่ายมือถือ

AIS ยังครองรางวัลด้านประสบการณ์เกมและประสบการณ์แอปสื่อสารด้วยเสียง

Opensignal ได้มีการมอบรางวัลด้านแอปสื่อสารด้วยเสียงเป็นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2562 และรางวัลประสบการณ์เกมในเดือนเมษายน 2563 AIS ครองรางวัลทั้ง 2 หมวดหมู่นี้นับตั้งแต่มีการมอบรางวัลเป็นครั้งแรกและในครั้งนี้ก็ไม่ต่างกัน AIS ยังคงเป็นผู้คว้ารางวัลด้านประสบการณ์แอปสื่อสารด้วยเสียงและประสบการณ์เกมอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 และ 4 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายเพียงรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มพอใช้ (65-75) ในด้านประสบการณ์เกม

รางวัลด้านการกระจายสัญญาณ 4G ยังคงอยู่ในมือของ AIS

AIS ก็ยังเป็นเจ้าของรางวัลประสบการณ์ความครอบคลุมของสัญญาณ 4G ประเทศไทยเพียงผู้เดียวที่ชนะรางวัลนี้ติดต่อกันมาถึง 4 ครั้งด้วยคะแนน 9.2 คะแนนและเป็นผู้ชนะรายเดียวนับตั้งแต่มีการมอบรางวัลใน เดือนเมษายน 2563 และ AIS ยังคงเป็นเจ้าของรางวัลด้านความพร้อมใช้งาน 4G ติดต่อกัน 7 ครั้ง นับตั้งแต่รายงานเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่มาแทนที่ผู้ชนะเดิมอย่าง TrueMove H

การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค
AIS ครองรางวัลในระดับภูมิภาคไปถึง 28 รางวัล และเป็นผู้ชนะร่วมอีก 6 รางวัลจากจำนวนรางวัลทั้งหมด 42 รางวัล รวมทั้งยังชนะด้านประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดในทั้งเจ็ดภูมิภาคอีกด้วย ส่วน TrueMove H ในครั้งนี้เก็บรางวัลกลับบ้านไป 8 รางวัล รวมทั้งรางวัลผู้ชนะด้านประสบการณ์วิดีโอและรับรางวัลร่วมอีกสองรายการในทั้งเจ็ดภูมิภาค และ DTAC รับรางวัลระดับภูมิภาคร่วมกับ AIS 4 รางวัลซึ่งมากกว่ารายงานครั้งที่แล้วอยู่ 1 รางวัล

ผู้สนใจสามารถอ่านและดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มนี้ได้ที่
https://www.opensignal.com/th/reports/2021/11/thailand/mobile-network-experience

นอกจากนี้ Opensignal ยังจัดทำรายงานประสบการณ์ 5G ในประเทศไทย ที่วิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน 5G เมื่อมีการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยี 5G สามารถอ่านและดาวน์โหลดได้ที่ https://www.opensignal.com/th/reports/2021/11/thailand/mobile-network-experience-5G

 

ติดตามเพจ