OPPO ร่วมสร้าง ecosystem ที่ยั่งยืน ย้ำการเป็นส่วนหนึ่งในฐานะของพลเมืองโลก

22 เมษายน 2564 เซินเจิ้น – OPPO แบรนด์อุปกรณ์อัจฉริยะชั้นนำระดับโลก ได้เปิดเผยการมีส่วนร่วมในปีที่ผ่านมา ในการสร้างความยั่งยืนขององค์กรที่เริ่มสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 2547 แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของ OPPO ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ พนักงาน และสังคมโดยรวม ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทให้ดีมากยิ่งขึ้น

“ตั้งแต่บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 OPPO ก็ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ลูกค้า และพาร์ทเนอร์ ตลอดจนการพัฒนาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวมให้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งความยั่งยืนถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในช่วงเวลานี้ในด้านการพัฒนาบริษัท เพื่อสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่และจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้ ด้วยสิ่งที่เราเรียกกันว่า Internet of Experience” Tony Chen, Founder and CEO of OPPO กล่าว “และเพื่อสะท้อนถึงพันธกิจ ‘Technology for Mankind, Kindness for the World’ และคุณค่าหลักที่เรายึดมั่นอย่าง Benfen นั้นเราจะมุ่งมั่นลงทุนเพื่อความยั่งยืนของเราต่อไป โดยเราหวังว่า OPPO จะได้มีโอกาสในการทำงานร่วมกันกับพาร์ทเนอร์ในอุตสาหกรรมเพื่อสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้คนทั่วโลก”

OPPO Creating a sustainable ecosystem 1

ความสำเร็จด้านความยั่งยืนของ OPPO ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ให้บริการทดสอบชั้นนำอย่าง TÜV Rheinland ด้วยการยอมรับผลงานของ OPPO ตามมาตรฐานสากล โดยการตรวจสอบจากบริษัทที่เป็นบุคคลที่สามนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงผลงานของ OPPO ในการสร้าง circular economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของการใช้วัสดุที่ยั่งยืนและลดปริมาณของเสียให้น้อยที่สุด ซึ่ง ณ ตอนนี้ OPPO ได้นำกระบวนการการผลิตแบบยั่งยืนเข้ามาใช้ตั้งแต่การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการการแปรรูปวัสดุ และอื่นๆ ทำให้ OPPO ได้รับการรับรองผลลัพธ์ของการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนและการลดการปล่อยมลพิษจาก TÜV Rheinland อีกด้วย

นอกจากนี้ OPPO ยังตระหนักถึงการเป็นพลเมืองโลก ที่ไม่เพียงแต่ริเริ่มรับผิดชอบต่อสังคมของตนเองแต่ยังรับผิดชอบต่อสังคมโลก ด้วยการทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ในการดำเนินโครงการการจัดการที่ยั่งยืนและสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนร่วมกัน เช่น โครงการ OPPO Social Responsibility Code of Conduct ที่ห้ามมิให้ซัพพลายเออร์มีส่วนร่วมในการปฏิบัติสิ่งใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมผูกขาด การติดสินบน หรือการคอร์รัปชั่น

โดยความมุ่งมั่นเหล่านี้ นำไปสู่ความสำเร็จในปี 2563 หลากหลายประการตามรายละเอียด ดังนี้

OPPO Creating a sustainable ecosystem 2

จากการเป็นส่วนหนึ่งของ circular economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน ทำให้ OPPO มีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นถึง 13 เท่าในปี 2563 เมื่อเทียบโดยน้ำหนักกับปี 2562 รวมถึงการมุ่งมั่นสนับสนุนการใช้วัสดุหมุนเวียนมากขึ้นด้วยการใช้พลาสติกแบบรีไซเคิล 35% ของวัสดุพลาสติกที่มีอยู่ในส่วนประกอบของสมาร์ทโฟน พร้อมกันนั้น บริษัทยังสามารถลดขยะทั่วไปได้ 42.7% และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมได้ 20% ในปี 2563

ส่วนผู้คนที่ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ขององค์กร OPPO บริษัทได้ตระหนักถึงคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีแก่พนักงานเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จัดกิจกรรมการศึกษาและโปรแกรมการฝึกอบรมมากกว่า 670,000 ชั่วโมงในปี 2563 เพื่อช่วยเหลือพนักงานในการวางแผนและพัฒนาการทำงาน ในขณะเดียวกัน OPPO ก็ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลกที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ OPPO ในแต่ละวัน โดยมุ่งมั่นอย่างมากในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ ๆ ให้กับระบบปฏิบัติการ ColorOS 11และการได้รับการรับรองมาตรฐานความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เข้มงวด เช่น ISO (ISO/IEC 27001, 27018, 29151), TrustArc และ ePrivacy

นอกจากนี้ หลังจากการระบาดของ Covid-19 OPPO ได้ร่วมมือกับชุมชนทั่วโลกในการรวบรวมทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้คนทั่วโลก โดยในฟิลิปปินส์ OPPO ได้ร่วมมือกับ NGO Save the Children เพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับการศึกษาทางไกลผ่านการบริจาคสมาร์ทโฟน OPPO A12e จำนวน 100 เครื่องและชุดหูฟังบลูทูธ Rock Space จำนวน 100 เครื่อง ส่วนในประเทศไทย OPPO ได้บริจาคมาสก์ N95 จำนวนกว่า 20,000 ชิ้นให้กับบุคลากรทางการแพทย์แก่โรงพยาบาล

ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกในกรุงเทพฯ พร้อมแจกจ่ายชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลกว่า 13 แห่งทั่วประเทศ

นอกจากนี้ OPPO ยังให้การสนับสนุนชุมชนและวัฒนธรรมทั่วโลกผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการ Campus Global Emerging Artists Project Renovators (Renovators) โดยในปี 2563 OPPO ได้เปิดตัวโครงการ Renovators ครั้งที่สอง ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาจำนวน 3,000 คน จาก 150 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

การสร้างผลกระทบที่สำคัญและยั่งยืนจำเป็นต้องใช้ความคิดและความมุ่งมั่นในระยะยาว OPPO จึงจะยังคงดำเนินโครงการด้านความยั่งยืนต่อไป พร้อมความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ในอุตสาหกรรมเพื่อสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นสำหรับทุกคน

โดยสำหรับรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 ฉบับเต็ม โปรดติดตามที่เว็บไซต์ทางการของ OPPO เร็วๆ นี้