เมสเซ่ ดุลเซดอร์ฟ เอเชีย ปักหมุดไทย “เทรนด์เซ็ตเตอร์” อุตฯ การพิมพ์ – บรรจุภัณฑ์

กรุงเทพ ฯ 12 กันยายน 2565 – บริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย เผยความเชื่อมั่นด้านอุตสาหกรรมการพิมพ์ การบรรจุภัณฑ์ และกระดาษลูกฟูกของไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย พร้อมเป็นผู้นำที่สำคัญของภูมิภาคทั้งในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี การรองรับความต้องการ และการเข้าถึงผู้บริโภค โดยเล็งเห็นถึงโอกาสในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน 3 เรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การพิมพ์ การใช้กระดาษลูกฟูกสู่การผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อรองรับตลาดอีคอมเมิร์ซ การผลิตที่มุ่งเน้นความยั่งยืน และการผลิตที่เน้นความปลอดภัยและสุขอนามัย ทั้งนี้ เพื่อตอกย้ำถึงการเป็นผู้นำ

จึงได้ร่วมกับสมาคมการพิมพ์ไทย สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย จัดงาน “Pack Print International 2022 และ Corrutec Asia 2022” งานแสดงสินค้านานาชาติด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์การพิมพ์ และกระดาษลูกฟูกแห่งภูมิภาคเอเชีย” ระหว่างวันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

- Pack Print 2022 09 12 140256 0 - ภาพที่ 1

นายเกอร์นอท ริงลิ่ง กรรมการผู้จัดการ เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย กล่าวว่า ในฐานะผู้ดำเนินการจัดงานแสดงสินค้าในระดับโลกที่ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย ยังคงเล็งเห็นถึงโอกาสของประเทศไทยที่ขณะนี้มีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลาย ๆ รูปแบบ และหลาย ๆ อุตสาหกรรมมีความสอดคล้องและรองรับกับความต้องการตามบริบทโลก ทั้งนี้ หนึ่งในสาขาอุตสาหกรรมที่มีการเติบโต มีการไต่ศักยภาพในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องก็คือการพิมพ์ การบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงกลุ่มกระดาษลูกฟูก

ซึ่งสอดรับการเติบโตของอีคอมเมิร์ซและการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัล ซึ่งเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนหลากธุรกิจให้มีทั้งมูลค่าเพิ่ม เพิ่มแต้มต่อการแข่งขันในตลาด และเข้าถึงผู้บริโภค นอกจากนี้ ปัจจุบันประเทศไทย ยังเป็นผู้ส่งออกบรรจุภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วยความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีและการผลิตสินค้าคุณภาพสูง คาดว่าตลาดบรรจุภัณฑ์ของประเทศมีอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ที่ 8.65% จนถึงปี 2027 ตามรายงานของอุตสาหกรรม ขณะที่เศรษฐกิจโลก และอาเซียนกำลังซื้อผู้บริโภคเริ่มมีการฟื้นตัว และมีการใช้จ่ายมากขึ้น ยิ่งหนุนให้ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น และทำให้ห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างการพิมพ์และกระดาษลูกฟูกเติบโตขึ้นตามไปด้วย

- Pack Print 2022 09 12 140258 1 - ภาพที่ 3

“ความน่าสนใจของตลาดบรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ และกระดาษลูกฟูกของไทยที่มีต่อภูมิภาคและตลาดโลกคือ ไทยมีการเปิดรับ – พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ และผู้ประกอบการหลายรายสามารถผลิตได้ตรงกับความต้องการใช้ตั้งแต่ในประเทศไปจนถึงระดับนานาชาติ รวมไปถึงนโยบายของภาครัฐกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่อย่างเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model ซึ่งช่วยตอกย้ำถึงการพิมพ์ การผลิตบรรจุภัณฑ์ และการใช้ทรัพยากรอย่างกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลายภาคส่วนเชื่อมั่นว่าไทยจะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนการเติบโตทั้งด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ ความคึกคักของงานแสดงสินค้า การท่องเที่ยว ความเข้มแข็งการใช้จ่ายอีคอมเมิร์ซ การส่งออก และการขนส่งซึ่ งตรงนี้จะมาหนุนให้ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์จากอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ”

นายเกอร์นอท กล่าวเพิ่มเติมว่า เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย มองเห็นโอกาสของไทยที่จะเป็นฮับการบรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ และกระดาษลูกฟูกของอาเซียนใน 3 เรื่องที่สำคัญ ได้แก่

· การพิมพ์ การใช้กระดาษลูกฟูกสู่การผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อรองรับตลาดอีคอมเมิร์ซ เนื่องจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือมากที่สุดในโลก และหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญคือการซื้อของและการสั่งอาหารออนไลน์ที่กลายเป็นเรื่องปกติของวิถีชีวิตประจำวัน ดังนั้น จึงเป็นความท้าทายและโอกาสของผู้ผลิต – ผู้พัฒนาเทคโนโลยีที่จะอาศัยอานิสงส์ดังกล่าวในการสร้างมูลค่าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ทนทานต่อระบบขนส่งต่อเนื่องไปจนถึงการส่งออก การปรับปรุงรูปลักษณ์ที่ดีตั้งแต่ภายนอกไปจนถึงตัวสินค้าจริง เนื่องจากผู้ประกอบการไทยและในภูมิภาคนี้ค้าขายสินค้ากับหลากหลายประเทศ รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ – การพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงซึ่งไทยถือว่ามีความได้เปรียบสูงสุดในภูมิภาคนี้

· การพิมพ์ การใช้กระดาษลูกฟูกเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน เนื่องด้วยนโยบายของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ทำให้การพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ หรือแม้แต่กระทั่งการเลือกใช้วัตถุดิบอย่างกระดาษหรือวัตถุดิบที่ยั่งยืน มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนในด้านการลงทุนสูง และจากผลสำรวจผู้บริโภคล่าสุดโดย Euromonitor พบว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการเลือกประเภทผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย 45% ของผู้ตอบแบบสอบถามในประเทศไทยพยายามใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน และ 69% พยายามลดการใช้พลาสติก ทำให้มูลค่าของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนตั้งแต่ปี 2020 เติบโตขึ้นราว 6.2 % หรือมีมูลค่าสูงถึง 9 ล้านล้านบาท ดังนั้น ในบทบาทของผู้ผลิตและผู้พัฒนาจึงสามารถทำได้ทั้งบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ง่าย บรรจุภัณฑ์ทดแทนวัสดุธรรมชาติ ไบโอพลาสติก หมึกพิมพ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์ และจะเป็นโอกาสที่เชื่อมต่อได้ทั้งภาคธุรกิจที่มีนโยบายลดการใช้พลาสติก และกลุ่มผู้บริโภคโดยเฉพาะเจเนอเรชัน Z ที่มีจุดยืนด้านสิ่งแวดล้อม

· การเลือกใช้กระดาษลูกฟูก การพิมพ์ และการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เน้นความปลอดภัยและสุขอนามัย เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด – 19 ทำให้หลาย ๆ ช่วงวัยคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงสารปนเปื้อน ที่เพิ่มมากขึ้น โดยประเทศไทยที่มีความได้เปรียบในเชิงความเชื่อมั่น – ปริมาณการส่งออกบรรจุภัณฑ์ และนโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ จึงควรใช้โอกาสนี้เพิ่มแต้มต่อผลักดันการผลิต และตอกย้ำภาพลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยให้เป็นที่จดจำในระดับนานาชาติ โดยตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ เช่น อินโดนีเซีย อินเดีย เป็นต้น

ทั้งนี้ ในฐานะผู้ดำเนินการจัดงานแสดงสินค้าในระดับโลกเมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย มีความตั้งใจที่จะใช้โอกาสในช่วงเปิดประเทศของไทยยกระดับอุตสาหกรรมการพิมพ์ การบรรจุภัณฑ์ และกระดาษลูกฟูก ผ่านการจัดงาน“Pack Print International 2022 และ Corrutec Asia 2022” ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติด้านอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ และกระดาษลูกฟูกแห่งภูมิภาคเอเชีย” ระหว่างวันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา โดยเป็นความร่วมมือกับสมาคมการพิมพ์ไทย สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการปรับตัวได้ทันกับโลกวิถีใหม่ และตอกย้ำให้เห็นถึงความเป็นผู้นำของห่วงโซ่อุตสาหกรรมดังกล่าวในอาเซียน โดยขณะนี้มีภาคธุรกิจด้านการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ และกระดาษลูกฟูกชั้นนำจากประเทศในแถบเอเชียและอาเซียนให้การตอบรับแล้วมากกว่า 200 ราย

ติดตามรายละเอียดการจัดงาน Pack Print International 2022 และ Corrutec Asia 2022 เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.pack-print.de และ www.corrutec-asia.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: JC&CO COMMUNICATIONS

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ