สำนักงานส่งเสริมการลงทุนและการค้าโปแลนด์ (PAIH) เผยแนวทาง การพัฒนาเศรษฐกิจและการส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศ ที่งาน Techsauce Global Summit 2022

กรุงเทพฯ ประเทศไทย: สำนักงานส่งเสริมการลงทุนและการค้าโปแลนด์ (Polish Investment and Trade Agency; PAIH) ด้วยพันธกิจหลักแห่งการส่งเสริมการลงทุนและการค้า ผ่านการเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์สินค้าโปแลนด์ในตลาดต่างประเทศ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ จากประเทศโปแลนด์ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโปแลนด์ โดยจะมีบริษัทเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพจากประเทศโปแลนด์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุนและการค้าโปแลนด์ให้เข้าร่วมแสดงผลงาน พร้อมให้ข้อมูลกับผู้ที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ อาทิ CSHARK, SEEDiA, No Spoilers, Droplo, และ FrostyWhale

- PAIH - ภาพที่ 1

PAIH เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Techsauce Global Summit 2022 ในวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2022 ณ ไอคอนสยาม ซึ่งผู้ร่วมงานจะได้รับข้อมูล และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศโปแลนด์และประเทศไทย โอกาสของการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ๆ จากประเทศโปแลนด์ โดยมีคณะผู้บริหารจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุนและการค้าโปแลนด์ประจำประเทศไทย (Polish Investment & Trade Agency; PAIH) เข้าร่วมที่บูทหมายเลข P-06

โดยในวันที่ 26 สิงหาคม 2022 ภายในงานจะมี Poland Tech Showcase จากบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศโปแลนด์ ขึ้นอภิปรายบนเวทีพร้อมพูดคุยตอบคำถามกับผู้ร่วมงานที่สนใจการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศโปแลนด์และประเทศไทยที่เวที Tech Showcase Stage, the Main Exhibition Hall, ICONSIAM เวลา 15.50 – 16.30 น. อีกด้วย

ติดตามเพจ