โรคแพนิค อาการ และวิธีรักษาอย่างเข้าใจ

โรคแพนิค อาการ และวิธีรักษาอย่างเข้าใจ

โรคแพนิค (Panic Disorder) หรือ โรคตื่นตระหนก เป็นภาวะทางจิตเวชประเภทหนึ่ง ที่ส่งผลต่อระบบประสาทและทำให้เกิดอาการกลัวอย่างรุนแรงแบบเฉียบพลัน สำหรับผู้ป่วยโรคแพนิค อาการเหล่านี้มักเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด มักไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า และอาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยได้อย่างมาก แล้วโรคแพนิคคืออะไร มีอาการอย่างไรบ้าง แล้วจะสามารถรักษาได้ไหม มาเรียนรู้การอยู่กับโรคนี้อย่างเข้าใจไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้

โรคแพนิคมีอาการอย่างไรบ้าง ?

อาการของโรคแพนิค มักเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน โดยผู้ป่วยจะรู้สึกกลัวอย่างรุนแรง ราวกับกำลังจะตาย หรือจะเป็นบ้า ซึ่งภาวะนี้ก่อให้เกิดอาการต่าง ๆ ตามมามากมาย ได้แก่

 • ใจสั่น หัวใจเต้นแรง
 • เหงื่อออก
 • ตัวสั่น
 • รู้สึกหายใจไม่ทัน หรือหายใจไม่อิ่ม
 • เจ็บบริเวณหน้าอก
 • รู้สึกคลื่นไส้ หรืออาเจียน
 • รู้สึกวิงเวียนศีรษะ หรือเหมือนจะวูบ
 • รู้สึกชา หรือซ่า ตามปลายมือ ปลายเท้า
 • รู้สึกเหมือนตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเอง
 • กลัวว่าจะเสียการควบคุม

หากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ แนะนำว่าเพื่อความปลอดภัย ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียด และวางแผนการรักษาอย่างถูกวิธี จะเป็นการดีที่สุด

สาเหตุของโรคแพนิค

สาเหตุของการเกิดโรคแพนิค ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่ในทางการแพทย์ คาดว่าเกิดจากปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน โดยปัจจัยหลักที่ทำให้มีอาการ ได้แก่

 • พันธุกรรม: หากพบประวัติเคยมีคนในครอบครัวเป็นโรคแพนิค ก็อาจเป็นไปได้ว่าจะมีความเสี่ยงเป็นโรคแพนิคสูงกว่าผู้ที่ไม่เคยมีคนในครอบครัวเป็นโรคนี้
 • ชีวเคมีสมอง: สารเคมีในสมองที่ไม่สมดุล อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคแพนิคได้
 • ปัจจัยทางจิตใจ: ความเครียด วิตกกังวล เหตุการณ์เลวร้ายในอดีต อาจกระตุ้นให้เกิดโรคได้
 • พฤติกรรมการใช้ชีวิต: การดื่มแอลกอฮอล์ การใช้สารเสพติด การนอนหลับไม่เพียงพอ อาจเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคแพนิคได้เช่นกัน

การวินิจฉัยโรคแพนิค

แพทย์จะวินิจฉัยโรคแพนิคโดยพิจารณาจากอาการ ประวัติการรักษา และการตรวจร่างกายเป็นหลัก โดยแพทย์อาจสั่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อแยกโรคอื่น ๆ ที่มีอาการคล้ายกัน เพื่อความแม่นยำในการรักษา

การรักษาโรคแพนิค

การรักษาโรคแพนิค มักมีสองวิธีหลัก ๆ คือ

 • การรักษาด้วยยา: แพทย์อาจสั่งยาต้านเศร้า ยาคลายกังวล หรือยานอนหลับ เพื่อช่วยลดอาการของโรค
 • การรักษาด้วยจิตบำบัด: การบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา (CBT) เป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับโรคแพนิค CBT ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจความคิดและพฤติกรรมที่เป็นลบ และฝึกวิธีการรับมือกับอาการ

โรคแพนิคและอาการทางจิตเวชอื่น ๆ เป็นอาการที่สามารถรักษาให้หายได้  หากคุณคิดว่าคุณหรือคนรู้จักอาจเป็นโรคแพนิค ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถควบคุมอาการและใช้ชีวิตได้อย่างปกตินั่นเอง