Pepsi x Grab Food Food Festival at UD TOWN เทศกาลอาหาร ส่งมอบความสุขท้ายปี

วันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Pepsi x Grab Food “Food Festival at UD TOWN” เทศกาลอาหาร ส่งมอบความสุขท้ายปี ซึ่งจัดโดย อภิชา วีรชาติยานุกูล กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ ร่วมกับ บุญชัย อัศวฤทธิพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด และ สิทธิชัย เหมธุรินทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการภาคอีสานตอนบน บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ บริเวณ ลานกิจกรรม ซอย 1 ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ อุดรธานี เมื่อเร็วๆนี้

บุคคลในภาพจากซ้าย

1.ภาสกร วีรชาติยานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้า ยูดีทาวน์

2.ไอลดา สุขบัญชา

3.บุญชัย อัศวฤทธิพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด

4.วันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

5.สิทธิชัย เหมธุรินทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการภาคอีสานตอนบน บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด

6.อภิชา วีรชาติยานุกูล กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์

7.นรินทร ใจซื่อ

บทความที่คุณอาจจะสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: UD TOWN

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง