#PRNews DITP ชวนผู้สนใจร่วมอบรมในโครงการ Export Clinic วันที่ 21 เมษายนนี้ ฟรี!!

3 Export Clinic

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทยและผู้ที่สนใจดำเนินธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมโครงการ Export Clinic “กิจกรรมเจาะลึกโอกาสด้านการค้าในตลาดต่างประเทศ” (ภูมิภาคเอเชียใต้) ซึ่งดำเนินการตามนโยบายของท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการยุคใหม่สามารถตั้งรับ ปรับตัว

และหาโอกาสขยายตลาดไปต่างประเทศ พร้อมรับคำปรึกษาข้อมูลเรื่องการค้าและการส่งออกจากทูตพาณิชย์แต่ละประเทศแบบตัวต่อตัว นอกจากนี้ NEA ยังได้รวบรวมสำนักงานการค้าต่างประเทศกว่า 30 แห่ง 5 ภูมิภาค อาทิ ตะวันออกกลาง, จีน, อาเซียน, เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ มาให้ความรู้กับผู้ประกอบการอย่างมากมาย โดยโครงการนี้จัดอบรมผ่านระบบ Zoom Webinar ในวันที่ 21 เมษายน 2564 นี้ เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพ (BTS นานา)

สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/fULaeu7hyve5N6k78 ตั้งแต่วันนี้ – 12 เม.ย. 2564 (สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร: 084-346-2006, 098-287-8600, 1169 กด 1 E-mail: pr.nea.seminar2019@gmail.com ติดตามงานสัมมนาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ NEA ได้ที่ https://nea.ditp.go.th/ หรือ https://www.facebook.com/nea.ditp/ หรือ Line: @nea.ditp