โรงพยาบาลพระรามเก้า จับมือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ PTT Me Suk (ปตท. มีสุข)

โรงพยาบาลพระรามเก้า จับมือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ PTT Me Suk (ปตท. มีสุข) แก่บุคลากร เสริมศักยภาพกาย-ใจ ห่างไกล “ออฟฟิศซินโดรม”

โรงพยาบาลพระรามเก้า ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ชวนบุคลากรในสังกัดมาร่วมฟิตร่างกาย พร้อมบอกลา “โรคออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome)” ในโครงการ “PTT Me Suk (ปตท. มีสุข)” โครงการเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพทางร่างกายและจิตใจแก่บุคลากร โดยเปิดรับสมัครบุคลากรของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่มีปัญหาเรื่องออฟฟิศซินโดรม มาร่วมเข้าโปรแกรมดูแลสมรรถภาพทางร่างกาย พร้อมรับความรู้ในการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี โดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จากโรงพยาบาลพระรามเก้า

- pr9pttmesuk01 0 - ภาพที่ 1

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า เผยว่า “โรคออฟฟิศซิน โดรม (Office syndrome) ถือเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพยอดฮิตของกลุ่มคนวัยทำงาน จึงเกิดเทรนด์การดูแลสุขภาพ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาออฟฟิศซินโดรมมากขึ้น ปัจจุบันจึงมีหลายองค์กรให้ความสำคัญ และสนใจจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพทางร่างกายและจิตใจ ทั้งยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของบุคลากร นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วม จัดทำโครงการ “PTT Me Suk (ปตท. มีสุข)” ขึ้น ด้วยต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากร และการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นบริบทของการสร้างการทำงานให้มีความสุข (Happy work) นำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรที่ยั่งยืน อีกทั้งยังส่งเสริมให้บุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ได้มีสมรรถภาพของร่างกาย มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ห่างไกลจากโรคออฟฟิศซินโดรม ตลอดจนได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งโครงการนี้ ยังสอดคล้องกับ หลักการของโครงการ PR9 Me Suk (พระรามเก้ามีสุข) ของทางโรงพยาบาลอีกด้วย

- pr9pttmesuk02 1 - ภาพที่ 3

สำหรับโครงการ “PTT Me Suk (ปตท. มีสุข)” นี้ เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพทางร่างกายและจิตใจให้แก่บุคลากรในองค์กรเป็นหลัก ในการดูแลภายใต้ สถาบันรักษาความปวดและสร้างเสริมความเข้มแข็งของโรงพยาบาลพระรามเก้า หรือ FIX & FIT ที่มีทีมแพทย์ระดับแนวหน้าของประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ครบตามข้อกำหนดมาตรฐานสากลการรักษาความปวด แบบสหสาขา (Multidisciplinary Team Pain Management เพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างองค์รวมได้ ครบทุกมิติ

โดยโครงการเปิดรับสมัครบุคลากรของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่มีปัญหาด้านออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) มาเข้าโปรแกรมดูแลสมรรถภาพทางร่างกาย ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จะได้ออกกำลังกาย ณ สถาบันรักษาความปวดและสร้างเสริมความเข้มแข็งโรงพยาบาลพระรามเก้า หรือ FIX & FIT พร้อมมีทีมผู้เชียวชาญร่วมดูแลอย่างใกล้ชิด

ตลอดระยะเวลาโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะเข้าฟังกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ เพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ละสาขา โดยแบ่งหัวข้อบรรยาย ออกเป็น 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1. BODY HEALTH ONLINE ในหัวข้อ:COMMON PAIN PROBLEMS LIFE-TIME : THE PROACTIVE TREATMENT เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจสาเหตุของอาการปวดต่างๆพร้อมคำแนะนำแนวทางการรักษาอาการปวดอย่างถูกวิธี โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช ผู้อำนวยการสถาบันรักษาความปวด และเสริมสร้างความเข็มแข็ง โรงพยาบาลพระรามเก้า ต่อด้วย NUTRITION ONLINE หัวข้อ: ลดน้ำหนักแบบไหน ต่างกันอย่างไร เพื่อให้ความรู้เรื่องการลดน้ำหนักแบบองค์รวมอย่างถูกวิธีและปลอดภัย โดยนายแพทย์ภาณุวัฒน์ พุทธเจริญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ โรงพยาบาลพระรามเก้า ปิดท้ายด้วย การบรรยาย MENTAL HEALTH หัวข้อ: ร่างกายฟิต จิตใจสบาย โดยนายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวช โรงพยาบาลพระรามเก้า ทีมที่ชนะเลิศจากโครงการPTT Me Suk จะได้รับรางวัล ICE LAB (โปรแกรมการรักษาอาการปวดด้วยความเย็นที่ -110 องศา) จากโรงพยาบาลพระรามเก้า

“โรงพยาบาลพระรามเก้าของเรา มุ่งมั่นให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพแบบตรงจุด สำหรับโครงการนี้เรามีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง และอยากให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการกลับมาของอาการ พร้อมที่จะกลับไปทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจต่อไป” นายแพทย์เสถียร ย้ำทิ้งท้าย

สามารถติดตามข่าวสารด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์จากทางโรงพยาบาลพระรามเก้า ได้ทาง Website: www.praram9.com / Line: lin.ee/vR9xrQs หรือ @praram9hospital และ ทาง Facebook: Praram9 Hospital หรือโทร. 1270 โรงพยาบาลพระรามเก้า HEALTHCARE YOU CAN TRUST เรื่องสุขภาพ…ไว้ใจเรา #Praram9Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: โรงพยาบาลพระรามเก้า

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ