ปับลิซีส เซเปียนท์แนะสี่ขั้นตอนในการสร้างธนาคารไร้สาขา

How to build a virtual bank Thai

กรุงเทพฯ 1 ธันวาคม  พ.ศ. 2565  – ปับลิซีส เซเปียนท์ (Publicis Sapient) บริษัทผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่น (Digital Business Transformation เปิดเผยว่า จากการธนาคารแห่งประเทศไทยวางแผนที่จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับใบอนุญาตธนาคารไร้สาขา (Virtual bank) ในช่วงต้นปี 2566 นั้นถือว่าเป็นโอกาสยกระดับการรวมบริการทางการเงินครั้งใหญ่ในประเทศไทย โดยพบว่าประชากรกลุ่มผู้ใหญ่ชาวไทย 63% ยังเข้าไม่ถึงบริการด้านธนาคารและยังไม่ได้รับบริการด้านธนาคารอย่างเพียงพอ การแข่งขันที่มากขึ้นของธนาคารดั้งเดิมและผู้ที่เข้ามาใหม่ในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบธนาคารดิจิทัลนี้จะช่วยเร่งให้เกิดการแข่งขันกันพัฒนานวัตกรรมบริการในรูปแบบใหม่ๆ จากกลุ่มฟินเทคและช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการทางธนาคารของผู้บริโภคให้สูงขึ้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบการเงินดิจิทัลที่สำคัญ และได้ให้ความเห็นถึงรูปแบบของ Virtual bank หรือ Digital-only bank ว่าเป็นธนาคารไร้สาขา อันหมายถึง ธนาคารพาณิชย์ที่ดำเนินธุรกิจบนช่องทางดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยไม่มีจุดให้บริการที่มีสถานที่ตั้งทางกายภาพ ซึ่งรวมถึงสาขาและตู้เอทีเอ็ม และให้บริการทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัลตลอดกระบวนการของการให้บริการ  แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยังจะไม่อนุญาตให้สถาบันการเงินที่มีใบอนุญาตการธนาคารพาณิชย์อยู่แล้วยื่นขอใบอนุญาตธนาคารไร้สาขา แต่นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของไทย องค์กรธุรกิจที่ให้บริการเฉพาะในแนวดิ่ง รวมถึงสตาร์ตอัปที่จะพิจารณาเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนานวัตกรรมนำผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินในรูปแบบใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ผู้คนได้มากขึ้นมาให้ลูกค้าได้เลือกใช้

อแมน ซุด Chief Growth Officer, ASEAN  ปับลิซีส เซเปียนท์กล่าวว่า “ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้นและความคาดหวังต่อบริการธนาคารของลูกค้ากำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ส่งให้อุตสาหกรรมการเงินของไทยในปัจจุบันก้าวเติบโตในระดับใหม่ ในขณะที่การสร้างธนาคารไร้สาขาในรูปแบบดิจิทัลจะเป็นเส้นทางสร้างการเติบโตของธุรกิจตามที่คาดหวัง แต่ความจริงก็คือมีหลายองค์กรมากมายที่มุ่งสร้างธนาคารไร้สาขาตั้งแต่แรกโดยไม่พิจารณาว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจของตนเองหรือไม่ โดยเห็นว่า ถ้าไม่มีแผนงานที่ถูกต้อง และสร้างประสบการณ์ของลูกค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการแล้ว องค์กรอาจจะสร้างผลกำไรได้ยาก”

ปกติแล้ว การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง แต่ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่งนี้ ท่านไม่มีเวลามากพอที่จะรอ ดังนั้น เพลย์บุ๊กนี้จะช่วยให้ท่านสร้างธนาคารไร้สาขาและเปลี่ยนรูปโฉมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ดังต่อไปนี้

We build banks fast

ขั้นตอนที่ 1: ระบุโอกาสของธุรกิจเติบโต และกำหนดข้อเสนอบริการที่ไม่เหมือนใครของธนาคาร

หัวใจสำคัญในการเปิดตัวธนาคารไร้สาขาที่ประสบความสำเร็จคือจำเป็นต้องทำความเข้าใจในตลาดและความต้องการของลูกค้าที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นถึงความสามารถของตนเองในการสร้างบริการที่แตกต่าง ทั้งนี้ เมื่อท่านออกแบบโมเดลการลงทุนและสร้างแผนงานเพื่อให้คงไว้ซึ่งศักยภาพและความพร้อมในการเปิดและให้บริการแล้ว ท่านจะสามารถกำหนดลู่ทางความสามารถในการทำกำไรได้ล่วงหน้าก่อนที่ท่านจะเปิดดำเนินงานจริง และจะช่วยให้ท่านมองเห็นการตั้งเป้าหมายและการวัดผลความสำเร็จ (Objective and Key Results: OKR) และตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ อีกทั้งช่วยให้ท่านมุ่งไปที่การสร้างทีม และช่วยกำหนดทิศทางสำหรับธนาคารไร้สาขาของท่านได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ท่านควรหลีกเลี่ยงการมอบบริการซ้ำกับที่ธนาคารอื่นเสนอให้แก่ลูกค้าในตลาด อยู่แล้ว และอย่าลืมปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎระเบียบจากหน่วยงานผู้กำกับดูแลตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้ได้รับผลกระทบต่างๆ ที่เข้าใจได้

ขั้นตอนที่ 2: ออกแบบบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าและรูปแบบการปฏิบัติงาน

เมื่อท่านค้นพบแนวคิดที่เหมาะสมแล้ว ท่านต้องวิเคราะห์และ “เข้าใจแนวคิดนั้นให้ถูกต้อง” อีกด้วย โดยท่านต้องแปลงแนวคิดการให้บริการที่ลูกค้าต้องการ การสร้างประสบการณ์การใช้บริการที่เหมาะสมของลูกค้า และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับธุรกิจของท่าน ควรเน้นความสนใจถึงวิธีที่ท่านจะดึงดูดลูกค้ากลุ่มแรกๆ ของท่านอย่างไรในขณะที่ท่านต้องสร้างความสามารถที่จำเป็นรองรับลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ และการเติบโตอย่างต่อเนื่องและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอีกด้วย ทั้งนี้ ข้อเสนอที่ประสบความสำเร็จจะต้องผสมผสานผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติอย่างเหมาะสมเมื่อเปิดบริการเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ในช่วงนี้ ท่านจะต้องสร้างโมเดลจำลองการดำเนินงานและบริหารต้นทุนด้วยการใช้ดิจิทัลเป็นหลัก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านประเมินลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ และจะสามารถตอบสนองหรือมอบบริการที่เกินความคาดหวังได้

ขั้นตอนที่ 3: สร้างความสามารถที่จำเป็นสำหรับการเปิดตัวธนาคารไร้สาขาใหม่อย่างรวดเร็ว

ตอนนี้ ท่านมีความคิดและแผนปฏิบัติการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมการและสร้างความสามารถที่จำเป็นขึ้นมา ในขั้นตอนการสร้างนี้ ท่านจะเผชิญกับความท้าทายมากมายที่ต้องจัดการอย่างระมัดระวัง เช่น การออกนอกโครงการที่ตั้งไว้ การนำคำวิพากษ์วิจารณ์ของลูกค้ามาใช้ในการออกแบบมาให้ให้กิดประโยชน์ การมองข้ามความซับซ้อนในการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ หรือแม้แต่การนำวิธีการปฏิบัติหรือระบบแบบเดิมๆ ที่ไม่มีความยืดหยุ่นมาใช้กับการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่และระบบดิจิทัล ทั้งนี้ การสร้างธนาคารไร้สาขาที่ถูกต้องจำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การเสนอบริการด้านการธนาคารใหม่ๆ การทดสอบ และการปรับเปลี่ยนตามตามความคิดเห็นของลูกค้าจริง และเตรียมธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของท่านให้พร้อมสำหรับการเปิดให้บริการจริง

ขั้นตอนที่ 4: เปิดบริการธนาคารไร้สาขา และวางแผนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและปรับธุรกิจ

เมื่อมาถึงตอนนี้ ท่านได้ผ่านขั้นตอนสำคัญ 3 ประการคือ การจัดเตรียมข้อเสนอที่ไม่เหมือนใครขององค์กร การประเมินบริการใหม่ๆ การเตรียมองค์กรให้พร้อมรวมถึงการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเมื่อมีลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เข้ามา ขั้นตอนต่อไปคือการเปิดให้บริการและการปรับปรุง จำเป็นอย่างยิ่งที่การเปิดบริการใหม่ๆ ที่ประสบความสำเร็จจะต้องตอบสนองต่อเป้าหมายทางธุรกิจและผู้บริโภค และการนำเสนอขั้นตอนการสร้างบริการใหม่ๆ สู่ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จำเป็นต้องกำหนดรูปแบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และปรับกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดที่จะต้องให้ผลลัพธ์ให้ด้าน OKRs เพื่อให้ความคุ้มทุนทางการค้าและสร้างการเจริญเติบโตอีกด้วย

การเปิดบริการเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ต่อไป ท่านต้องเดินหน้าเร่งความเร็วสร้างอัตราการเจริญเติบโตให้มากขึ้น โดยท่านต้องเร่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่พัฒนาตามความคิดเห็นของลูกค้าเพิ่มขึ้นไปอีก

ปับลิซีส เซเปียนท์พร้อมที่จะช่วยท่านสามารถตอบสนองต่อของความคาดหวังของผู้บริโภคใหม่ๆ ได้โดยการสร้างธนาคารไร้สาขาที่ไม่เหมือนใครด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ พร้อมกับการทดสอบที่ใช้ในการดูแลสถาบันการเงิน (Stress-test methodologies) และทูลส์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเร่งความเร็วจะช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จในตลาดที่เต็มไปด้วยความท้าทาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมที่ xbank.publicissapient.com