โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา หรือกลุ่ม Quadrant D ประเภทคลัสเตอร์ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก

เริ่มแล้ววันนี้กิจกรรมดีดีจากกรมการพัฒนาชุมชน “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา หรือกลุ่ม Quadrant D ประเภทคลัสเตอร์ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก” จุดภาคเหนือ มีจำนวน ผู้ประกอบการครอบคลุม 15 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 60 ผลิตภัณฑ์ ดำเนินการ ณ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 27-28 มีค. 2566

ในกิจกรรม 2 วัน ผู้ประกอบการจะได้แนวคิดการเพิ่มมูลค่า creative thinking การสร้างแบรนด์ OTOP ให้ดังไกล การถ่ายภาพด้วยมือถือและการใช้แอปพริเคชั่นฟรีเพื่อสร้าง Concent สื่อสารทางการตลาดออนไลน์ นอกจากนี้กิจกรรมไฮไลท์ในการทำ workshop คือการสร้าง Mood brod เพื่อตกผลึกแนวคิดการรังสรรผลงาน ระหว่างที่ปรึกษา และผู้ประกอบการ

โดยกิจกรรมดีดีนี้กรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศที่ลงทะเบียนใหม่ และพบกันที่ภาคใต้ 31 มีค.- 1 เมย. 2566 นี้

S 7651347 0 S 7651348 1