SAC Gallery นิทรรศการ “Existence of Variegated” ศิลปนิพนธ์โดยนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม สจล.

SAC Gallery (เอส เอ ซี แกลเลอรี) ขอเชิญทุกท่านร่วมชมนิทรรศการ “Existence of Variegated การดำรงอยู่ของสิ่งที่แตกต่างกัน” คือโครงการนิทรรศการศิลปะ ที่รวบรวมผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของ ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การนําเสนอผลงานศิลปะ 28 ชิ้น โดยศิลปิน 19 คน ศิลปะสร้างสรรค์ที่สะท้อนถึงมุมมองและทัศนคติของผู้สร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งในแต่ละคนมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันตามความสนในที่หลากหลาย

คุณจงสุวัฒน์ อังคสุวรรณศิริ ผู้บริหาร SAC Gallery ได้กล่าวถึงนิทรรศการครั้งนี้ว่า “SAC Gallery ยังคงดำเนินการตามพันธกิจในการสนับสนุนศิลปินไทย ทั้งในด้านการจัดแสดง และด้านงานการศึกษา ในชื่อ SAC Academy เป็นโครงการที่เราสร้างสรรค์ให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่สามารถปลดปล่อยทักษะและต่อยอดความสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมวงการศิลปะไทย พร้อมผลักดันวงการในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยกิจกรรมการศึกษาต่างๆ ทั้งเสวนา, เวิร์คช้อป, การจัดโปรแกรมนำชมสำหรับนักเรียนและนักศึกษา, โปรแกรมการฝึกงาน ทดลองทางด้านงานศิลปะ ให้กับนักเรียน, นักศึกษา รวมถึงศิลปินและผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้และเพลิดเพลินกับงานศิลปะ”

“และอีกหนึ่งความภูมิใจของเรา คือ การได้เห็นน้องๆ นักศึกษาที่เคยฝึกงานภายใต้โปรแกรม SAC Academy อย่าง ธิติ ธีรวรวิทย์ บัณฑิตจากภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่เป็นหนึ่งในทีมงานจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ ได้เห็นพัฒนาการและปฏิบัติงานจริง เป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันว่าโปรแกรมการศึกษาครั้งนี้ช่วยให้น้องๆ ได้เพิ่มพูนประสบการณ์พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการทำงานในอนาคต เป็นบุคลากรที่จะสร้างสรรค์วงการศิลปะไทยต่อไปครับ” คุณจงสุวัฒน์ กล่าว

นายธิติ ธีรวรวิทย์ บัณฑิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) “นิทรรศการศิลปนิพนธ์ เป็นองค์ประกอบสำคัญในการนำเสนอผลงานศิลปะที่ได้ศึกษาตลอดการเรียนรู้ในรั้วสถาบัน ถ้าผลงานศิลปะไม่ได้ถูกนำออกมาแสดงในพื้นที่ก็เสียคุณค่าในตัวผลงานไป ผมจึงได้ค้นหาสถานที่หรือพื้นที่ศิลปะเพื่อที่จะหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในช่วงเวลานั้นได้เห็นโครงการ “Start! Art Curator” ของ SAC Gallery จึงเกิดความสนใจที่จะเข้ามาฝึกงานและเรียนรู้ กับ SAC Gallery ซึ่งผมได้รับโอกาสนี้ ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการในแกลเลอรีและการจัดนิทรรศการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี รวมถึงโอกาสในการแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์นี้ในพื้นที่ SAC Gallery ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคุณจงสุวัฒน์และทีมงานที่ได้มอบประสบการณ์ทำงาน ซึ่งผมเองจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกงานมาใช้ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ต่อไปครับ”

SAC Academy (เอส เอ ซี อคาเดมี่) คือโปรแกรมส่งเสริมการศึกษาด้านงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ กับหลักสูตรพิเศษที่เน้นการเรียนรู้จากบุคลากรในวงการที่สามารถประยุกต์สำหรับการปฏิบัติงานจริง ถ่ายทอดให้แก่นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรจากสถาบันต่างๆ โดยโปรแกรมดังกล่าวมีกิจกรรมหลากหลายตั้งแต่การเวิร์คช้อปและเสวนาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ, การจัดโปรแกรมนำชมสำหรับนักเรียนนักศึกษา, การฝึกงานสำหรับนักศึกษา และโครงการ “Start! Art Curator” โครงการพิเศษที่คัดเลือกคนรุ่นใหม่ เข้าสู่โปรแกรมพิเศษที่ส่งเสริมภัณฑารักษ์รุ่นใหม่ ให้ได้เรียนรู้การสร้างสรรค์นิทรรศการผ่านประสบการณ์ทำงานร่วมกันกับทีมงานมืออาชีพ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการฝึกฝนและร่วมจัดนิทรรศการจริงที่ SAC Gallery

สำหรับโครงการ “Start! Art Curator Season 2” รับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในงานภัณฑารักษ์ สร้างประสบการณ์เพื่อเป็นก้าวแรกสู่วงการศิลปะในการสร้างสรรค์นิทรรศการร่วมงานกับทีมงานมืออาชีพในการทำงานจริง และจัดแสดงในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งขณะนี้ ทางโครงการกำลังอยู่ในช่วงคัดเลือกผลงานที่ผู้สมัครส่งเข้ามา เพื่อพิจารณาเลือกผู้ที่เหมาะสม โดยทาง SAC Gallery จะประกาศผลให้ทราบทางช่องทางของแกลเลอรีต่อไป

นิทรรศการ “Existence of Variegated การดำรงอยู่ของสิ่งที่แตกต่างกัน” จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 5-12 พฤศจิกายน 2564 เปิดให้เข้าชมในวันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 10:00 – 18:00 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) สําหรับวันอาทิตย์กรุณานัดหมายล่วงหน้า และปิดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00-18:00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sac.gallery, Facebook.com/sacbangkok และ Instagram.com/sacbangkok หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 092-459-6149 หรืออีเมล chungknd@gmail.com (คุณธิติ)

บทความที่คุณอาจจะสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: SAC Gallery

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง