ท่องโลกออนไลน์ให้ปลอดภัยกับ Safety Tips & Tricks จาก TikTok

ในขณะที่คนเราให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชีวิตประจำวันในโลกออฟไลน์ แน่นอนว่า ยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ความสำคัญของความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ได้เพิ่มมากขึ้นและสามารถมีผลกระทบกับชีวิตและทรัพย์สินได้เช่นกัน เรื่องของความปลอดภัยจึงไม่ใช่แค่สิ่งที่คนเราควรให้ความสนใจเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่ต้องรู้และตระหนักอยู่เสมอ เพราะเมื่อดูจากสถิติผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่คิดเป็น 62.5% ของประชากรโลก ใช้เวลาท่องโลกออนไลน์โดยเฉลี่ยเกือบ 7 ชั่วโมงต่อวัน ในขณะที่ไทยนั้นสูงถึง 9 ชั่วโมงต่อวัน

ทำให้เห็นพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนจากออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์อย่างชัดเจน และนั่นหมายความว่า การปกป้องภัยดิจิทัลและการมีสุขภาวะดิจิทัล จึงเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คิด เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษเหล่านี้ จึงได้ถูกรวบรวมขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้านการสร้างความปลอดภัยในโลกออนไลน์

- Safety Tips Tricks by TikTok 1 - ภาพที่ 1

ป้องกันความเป็นส่วนตัวให้ปลอดภัย [Safety & Privacy Controls]
เราสามารถป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยฟีเจอร์การรักษาความปลอดภัย เริ่มต้นตั้งแต่รหัสผ่านที่รัดกุม ไปจนถึงการเปิดใช้งานการยืนยันแบบสองขั้นตอนเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัย สำหรับใครที่อินกับความเป็นไปรเวท การตั้งค่าเป็น บัญชีส่วนตัว ทำให้มีเพียงผู้ติดตามที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้นที่สามารถเห็นเนื้อหาใน Account ของเราได้ (แน่นอนว่าสำหรับบัญชีของผู้ใช้งานที่อายุน้อยกว่า 16 ปี บน TikTok ถูกตั้งค่าตั้งต้นเป็นบัญชีส่วนตัวเสมอ) นอกจากนี้ ยังสามารถกำหนดการมีส่วนร่วมของผู้อื่น ในช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ทั้งทางโพสต์หรือ Direct message ก็สามารถตั้งค่าโพสต์เป็น เฉพาะฉัน และ ปิดการคอมเมนต์ ได้เช่นกัน และสิ่งสำคัญคือ ระวังการถูกฟิชชิ่ง หรือกลวิธีที่ใช้ในการหลอกล่อให้ผู้อื่นเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ดังนั้น โปรดหลีกเลี่ยงการเปิด ดาวน์โหลด หรือคลิกลิงก์และไฟล์แนบจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก รวมทั้งยังสามารถรายงานปัญหาไปที่ TikTok ได้ทันที

- Safety Tips Tricks by TikTok 2 - ภาพที่ 3

ปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยทางไซเบอร์ [Minor Safety]
คู่มือผู้ปกครอง และ ฟีเจอร์ Family Pairing ในโหมดคำแนะนำโดยผู้ปกครอง บน TikTok ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมโยง Account พ่อแม่และเด็กๆ เข้าด้วยกัน ทำให้ผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมในการตั้งค่าการใช้งานของเยาวรุ่นได้อย่างปลอดภัย ลดความกังวลในการใช้งานของลูกหลานในประเด็นสำคัญดังนี้

  • จำกัดและกำหนดเวลาในการใช้งาน (Screen Time Management) โดยตั้งค่าขีดจำกัดของเวลาหน้าจอ ได้ตั้งแต่ 40 60 90 สูงสุด 120 นาที
  • เปิดโหมดจำกัดเพื่อคัดกรองเนื้อหา (Restricted Mode) ให้เด็กและเยาวชนเห็นเฉพาะเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัย
  • การเลือกตั้งค่าบัญชีเป็นส่วนตัว (Privacy and safety) การควบคุมว่าจะให้ผู้อื่นเห็นวิดีโอที่ชอบหรือไม่ ควบคุมว่าใครสามารถแสดงความคิดเห็นในวิดีโอได้

ทั้งนี้ แม้ฟีเจอร์ดังกล่าวจะช่วยให้ครอบครัวสามารถกำหนดขอบเขตได้ในระดับหนึ่ง แต่ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและการทำข้อตกลงร่วมกัน และ TikTok เอง ก็ยังสนับสนุนให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการครีเอทคอนเทนต์กับลูกๆ มากกว่าปล่อยไปตามลำพังอีกด้วย

- Safety Tips Tricks by TikTok 3 - ภาพที่ 5

สนับสนุนการมีสุขภาวะดิจิทัล [Cyberwellness]
การท่องโลกออนไลน์ที่ไร้ข้อจำกัด อาจทำให้ผู้คนเพลิดเพลินมากเกินไป การสร้างสมดุลการใช้เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวันจึงเป็นสิ่งจำเป็นและควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ฟีเจอร์ การจัดการหน้าจอ และ โหมดการจำกัดการใช้งาน จะเป็นส่วนที่สนับสนุนให้ผู้ใช้สามารถบาลานซ์การใช้เทคโนโลยีได้ดีขึ้น นอกจากนี้ การตั้งค่าการคัดกรองคอมเมนต์ ด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยสร้างตัวคัดกรองได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ทั้งการซ่อนคอมเมนต์ที่ไม่เหมาะสมที่ระบบตรวจพบโดยอัตโนมัติ และสร้างการกรองคำสำคัญเพื่อให้คอมเมนต์ที่ประกอบด้วยคำเหล่านั้นถูกซ่อนโดยอัตโนมัติ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนให้ผู้ใช้รวมถึงครีเอเตอร์รู้สึกปลอดภัยและสบายใจได้

ทุกคนสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเคล็ดลับความปลอดภัยทางดิจิทัล วิธีแยกแยะ และตอบสนองต่อเนื้อหาที่เข้าข่ายการละเมิด อันตราย อาชญากรรม หรือการแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ ได้ที่ ศูนย์รวมข้อมูลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ บน TikTok

- Safety Tips Tricks by TikTok 4 - ภาพที่ 7

รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้อยู่เสมอ [Digital Literacy]
นอกจากความสนุกสนานหรือความบันเทิงในการท่องโลกออนไลน์แล้ว การทำความเข้าใจต่อสิ่งที่เราเห็นผ่านหน้าจอ ไม่ว่าจะเป็นโฆษณา เนื้อหา หรือแม้กระทั่งการยอมรับให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ทั้งหมดนี้เราสามารถกดเข้าไปดูได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ หลักเกณฑ์สำหรับชุมชน ซึ่งมีการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกดิจิทัล ซึ่งแน่นอนว่า หลักการ หยุด คิด ตัดสินใจ และลงมือกระทำ [Stop, Think, Decide, Act] นั้นยังคงใช้ได้ในทุกสถานการณ์ และข้อควรระวังที่สำคัญคือ ก่อนซื้อขายอุปกรณ์ ควรสำรองข้อมูลส่วนตัว อาทิ รูปภาพหรือวิดีโอ ลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นยังคงความเป็นส่วนตัว และไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะชน

การให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ เป็นนโยบายหลักของ TikTok ที่มีผู้ใช้กว่าพันล้านคนทั่วโลก ทรัพยากรด้านสุขภาวะดิจิทัลได้ถูกพัฒนาเพื่อให้แน่ใจว่า TikTok มีเครื่องมือสำหรับผู้ใช้ในการรับมือกับภูมิทัศน์ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อร่วมสร้าง Digital Wellbeing ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้และชุมชน ให้ TikTok เป็นพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าเป็น Digital Safezone ได้อย่างแท้จริง กระตุ้นและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างชุมชนเชิงบวกและสุขภาวะดิจิทัลให้แก่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างโลกออนไลน์เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ TikTok Safety Center

สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยได้ที่ ความปลอดภัย | ศูนย์ช่วยเหลือของ TikTok

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์สำหรับชุมชนของ TiKTok ได้ ที่นี่

ติดตามเพจ