ซัมซุงส่งน้ำใจบรรเทาภัยน้ำท่วม ร่วมบริจาคถุงยังชีพ 500 ถุง แก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดชัยภูมิ

Lazada

- Samsung Flood relief in Chaiyaphum 01. - ภาพที่ 1

จากสถานการณ์น้ำท่วมหนักในเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้มีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ซึ่งชัยภูมิเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากภัยพิบัติครั้งนี้ด้วยเช่นกัน จากการสำรวจในเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2564 พบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำนวน 584 ครอบครัว และถึงแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำจะดีขึ้นตามลำดับ แต่ปัญหาที่ตามมาคือความเสียหายของพื้นที่ทำกินและการบูรณะซ่อมแซมบ้าน ซึ่งทำให้บางครอบครัวขาดแคลนรายได้ในช่วงนี้ เนื่องจากจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อซ่อมแซมความเสียหายของบ้านเรือนและรอระยะเวลาเพื่อให้ดินในแปลงเกษตรกลับเข้าสู่สภาพปกติ พร้อมเพาะปลูกอีกครั้ง

ด้วยเหตุนี้ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จึงประสานงานกับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดชัยภูมิผ่านโครงการ ‘Samsung Love & Care’ ส่งมอบถุงยังชีพจำนวน 500 ถุง ประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง นมสำหรับเด็กๆ รวมถึงยารักษาโรค หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ไปยังพื้นที่ต่างๆ ในอำเภอบ้านเขว้า อำเภอเทพสถิต และอำเภอหนองบัวระเหว เพื่อส่งต่อความห่วงใยจากซัมซุงที่ต้องการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน โดยเฉพาะการช่วยเหลือในด้านค่าใช้จ่ายในครัวเรือนท่ามกลางสถานการณ์อันยากลำบากนี้

- Samsung Flood relief in Chaiyaphum 03. - ภาพที่ 3

- Samsung Flood relief in Chaiyaphum 02. - ภาพที่ 5

นางดอกอ้อ นิสัยกล้า ผู้ได้รับถุงยังชีพจากซัมซุง กล่าวว่า “ตอนน้ำท่วมเดินทางไปไหนก็ลำบาก จะออกนอกพื้นที่ไปซื้อกับข้าวก็ไม่ได้ ต้องอยู่บ้านคอยฟังข่าวเรื่องสถานการณ์น้ำจากผู้ใหญ่บ้าน พวกพืชผลต่างๆ ก็ตายหมด ดีใจที่ซัมซุงมามอบถุงยังชีพซึ่งเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้เด็กๆ ได้มีอาหารทาน เพราะออกไปไหนลำบากจริงๆ ค่ะ”

ด้านนางหนูกลม หาทอง ผู้ประสบภัยอีกคนหนึ่งซึ่งได้รับถุงยังชีพจากซัมซุง กล่าวว่า “ทุกปีน้ำไม่ท่วมก็จะได้ข้าวเยอะค่ะ แต่ปีนี้น้ำท่วมทำให้พืชผลที่ปลูกไว้ตายเกือบหมด บางแปลงได้ไม่ถึงครึ่ง บางแปลงก็ไม่ได้เลย ต้องขอบคุณน้ำใจจากซัมซุงที่ช่วยเรื่องอาหารการกินเบื้องต้น เพื่อที่จะรอซ่อมแซมฟื้นฟูความเสียหายต่อไปค่ะ”

- Samsung Flood relief in Chaiyaphum 06 - ภาพที่ 7

- Samsung Flood relief in Chaiyaphum 05 - ภาพที่ 9

นอกจากการมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยในจังหวัดชัยภูมิแล้ว ซัมซุงยังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และปริมณฑล จำนวน 22 จังหวัด ผ่านแคมเปญ ‘ซัมซุงห่วงใย ช่วยภัยน้ำท่วม’ โดยส่งทีมช่างผู้ชำนาญการ เพื่อให้บริการซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าซัมซุงทุกชนิดที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ รวมถึงบริการให้คำปรึกษากับลูกค้าในพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าแรงในการตรวจซ่อม ค่าทำความสะอาด รวมถึงค่าบริการนอกพื้นที่ พร้อมรับส่วนลดค่าเปลี่ยนอะไหล่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ในกรณีที่อุปกรณ์ต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่

โดยโครงการ Samsung Love & Care ริเริ่มขึ้นโดย บริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของซัมซุงในการ ‘มุ่งสร้างพลังคน มุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน’ (Together for Tomorrow! Enabling People) ซึ่งซัมซุงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้จะค่อยๆ ฟื้นตัว และกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว เพื่อให้ทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติสุขอีกครั้ง

ติดตามเพจ