ซัมซุงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ด้านระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจใน Device Solution

Samsung Hwaseong Campus

โซล, เกาหลี (26 มกราคม 2566) – ซัมซุงหนึ่งในผู้นำระดับโลกทางด้านเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ชั้นสูง ได้รับใบรับรอง ISO 22301 สำหรับระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System – BCMS) ในแผนกโซลูชั่นอุปกรณ์ (Device Solutions – DS) โดยสถาบัน British Standards Institution (BSI) เป็นมาตรฐานที่รับรองความสามารถในการกลับมาดำเนินธุรกิจภายหลังวิกฤตการณ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับโลก

“เราจะเดินหน้ายกระดับความยืดหยุ่นทางธุรกิจและรักษาระบบบริหารให้แข็งแกร่งอยู่เสมอ มิใช่เพียงเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์แบบเดิมๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเด็นปัญหาใหม่ๆ อาทิ ปัญหาระบบซัพพลายเชนในระดับโลก” แทยาง ยูน รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของแผนก DS ของซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ กล่าว “ด้วยความมุ่งมั่น ลูกค้าจึงวางใจได้กับเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำ แม้ในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง”

ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสร้างความต่อเนื่องโดยวางลำดับขั้นตอนเป็นระบบเพื่อคืนสู่สภาพเดิมหลังจากผ่านเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน ระบบนี้ไม่เพียงช่วยรับมือเบื้องต้นต่อสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น แต่มุ่งฟื้นตัวและกลับมาดำเนินกิจกรรมหลักทางธุรกิจให้โดยใช้เวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ISO 22301 สะท้อนความมุ่งมั่นในด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจและการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติ

ซัมซุงพัฒนาระบบในศูนย์การผลิตฮวาซอง (Hwaseong Campus) โดยประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจชิพ และเตรียมการรับมือโดยฝึกซ้อมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การซ้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน

ซัมซุงมีแผนจะคว้าการรับรองมาตรฐาน ISO 22301 ให้กับศูนย์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งอื่นๆ ของตนทั้งในเกาหลีและประเทศอื่นๆ ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป