ซัมซุงชวนเยาวชนไทยประชันไอเดียนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นแบบยั่งยืน ผ่านโครงการ Solve for Tomorrow 2022 พร้อมชิงทุนการศึกษา และโอกาสในการพัฒนาโซลูชันต้นแบบ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ก.ค. 2565

- Samsung Solve for Tomorrow Poster - ภาพที่ 1

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จัดโครงการ Samsung Solve for Tomorrow 2022 ชวนเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมปีที่ 4 – 5 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 – 2 ร่วมประกวดออกแบบนวัตกรรม ภายใต้หัวข้อ “Innovation for Sustainable Communities, Good Health and Well-being” โดยประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM) ในการนำเสนอโซลูชันเพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่ง 20 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโอกาสเข้าร่วมเวิร์คชอปกับผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับเงินสนับสนุนในการพัฒนาโซลูชันต้นแบบ (Prototype) รวมถึงเงินรางวัลและแท็บเล็ตซัมซุงสำหรับ 3 ทีมผู้ชนะ มูลค่ารวมกว่า 900,000 บาท

ทั้งนี้ โครงการ Samsung Solve for Tomorrow คือโครงการประกวดออกแบบนวัตกรรมระดับสากลของซัมซุงจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา พร้อมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการทำงานเป็นทีม อันเป็นทักษะสำคัญแห่งยุค ตลอดจนเป็นพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกว่าสองล้านคน จาก 35 ประเทศทั่วโลก ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการมาร่วมทศวรรษ

ปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ซัมซุงจัดโครงการ Samsung Solve for Tomorrow ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท ทีอีเอสอาร์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ในการร่วมพัฒนาโครงการ ตลอดจนจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และให้คำปรึกษาด้านเทคนิคกับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นโซลูชันที่จับต้องได้และตอบโจทย์
ความต้องการของสังคมในที่สุด

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดในโครงการ Samsung Solve for Tomorrow จะต้องจัดทีมที่ประกอบด้วยนักเรียน
4 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านจากสถานศึกษาเดียวกัน โดยสามารถอ่านรายละเอียด พร้อมส่งใบสมัครออนไลน์และลิงก์วิดีโอนำเสนอผลงาน ได้ที่ www.solvefortomorrow.in.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร หรือติดตามที่เฟซบุ๊คเพจ Samsung Together for Tomorrow

ติดตามเพจ