ซัมซุงครองอันดับ 1 “ผู้จ้างงานที่ดีที่สุดในโลก” (World’s Best Employers) ต่อเนื่อง 3 ปีติด จัดอันดับโดย Forbes

Logo Samsung Rec Color personalized scaled

กรุงเทพฯ, 14 พฤศจิกายน 2565 – ซัมซุงครองตำแหน่งที่ 1 ในการจัดอันดับ “ผู้จ้างงานที่ดีที่สุดในโลก” (World’s Best Employers) ของฟอร์บส์ (Forbes) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

Forbes ได้ร่วมมือกับ Statista ซึ่งเป็นเอเยนซีสำรวจความคิดเห็นของเยอรมนี ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานกว่า 150,000 คนใน 57 ประเทศ เพื่อจัดอันดับของบริษัทต่างๆ รวม 800 บริษัท

ในการจัดอันดับดังกล่าว ผู้ที่ครองอันดับ 1 จะเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ระดับโลกอยู่เสมอ และซัมซุงก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงความภาคภูมิใจและความพึงพอใจของพนักงานซัมซุง ตลอดจนชื่อเสียงของบริษัทฯ ในวงการไอทีและเทคโนโลยี

ผู้ตอบแบบสอบถามในการสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ได้รับคำถามว่า หากจะให้แนะนำนายจ้างของตนเองให้เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวสมัครเข้าทำงาน พวกเขาจะยินดีแนะนำมากน้อยเพียงใด การสำรวจครั้งนี้ยังขอให้พวกเขาให้คะแนนบริษัทของตนเองในแง่ต่างๆ อาทิ ผลกระทบและภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยกรบุคคล ความ     เท่าเทียมทางเพศ และความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ยังขอให้ผู้ร่วมตอบแบบสอบถามประเมินผู้จ้างงานรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับตนเองที่มีชื่อเสียงโดดเด่นทั้งในทางที่ดีและไม่ดี

สำหรับการสำรวจในครั้งนี้ บริษัทต่างๆ ได้ถูกจำกัดมิให้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในกระบวนการสำรวจ รวมถึงการสรรหาผู้ตอบแบบสอบถาม และการรับประกันว่าจะไม่มีการระบุตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถามได้