แนะนำวิธีลงทะเบียนฉีดวัคซีนของจังหวัดสมุทรปราการ เริ่ม 19-23 ก.ค. 64

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเปิดให้ชาวสมุทรปราการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มรอบแรก จำนวน 99,000 คน ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น. หรือผ่านเว็บไซด์ www.วัคซีนสมุทรปราการ.com หรือ www.samutprakanvaccines.com (เข้าอันไหนก็ได้) หากใครไม่สะดวก หรือไม่ถนัดใช้คอม ลงไม่เป็นสามารถติดต่อไปที่ อสม. ทสม. ท้องถิ่นที่ตัวเองอยู่ แต่ต้องเป็นสมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น

นอกจากนั้นจะเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ประสงค์จะลงทะเบียน โดยมีหลักเกณฑ์ ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปี เป็นผู้มีภูมิลำเนา หรืออาศัยหรือทำงานอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ยังไม่เคยลงทะเบียนการฉีดวัคซีน โควิด-19 จากหน่วยงานอื่น

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนสมุทรปราการ cover

วิธีลงทะเบียนฉีดวัคซีน สมุทรปราการ

วันที่ลงทะเบียน : ตั้งแต่วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564

วัคซีนได้รับ : ซิโนฟาร์ม

เริ่มฉีดวัคซีน : ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับผู้ลงทะเบียน

  • มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  • เป็นผู้มีภูมิลำเนาหรืออาศัยหรือทำงานอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ
  • ยังไม่เคยลงทะเบียนการฉีดวัคซีน COVID-19 จากหน่วยงานอื่น
  • ทุกช่องทางสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564

การลงทะเบียนฉีดวัคซีนของจังหวัดสมุทรปราการ มีทั้งหมด 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://samutprakanvaccines.com หรือ เข้าใช้งานผ่านทาง QR Code หรือ เว็บไซต์ วัคซีนสมุทรปราการ

2. ลงทะเบียนที่จุดให้บริการรับลงทะเบียน ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยจะเปิดรับลงทะเบียน ในวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการช่วยลงทะเบียน

3. ลงทะเบียนที่ อสม. ทสม. และ สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการ โดยเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ประสงค์จะลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนทางเว็บไซต์

1. กดลงทะเบียนรับวัคซีน

2. กดยินยอมให้นำข้อมูลที่ลงทะเบียนส่งไปยังสถานพยาบาลที่ฉีดวัคซีน

3. กรอกรหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และกรอกข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อย ระบบจะเตือน และยืนยันสิทธิผ่านช่องทางที่เลือกไว้ ทั้ง SMS, Application LINE หรือการโทรแจ้ง

ข้อมูล: mgronline.com