โอกาสสุดท้ายรีบสมัครด่วน! ก่อน 20 กุมภาพันธ์นี้ ร่วมแข่งขันสุดยอดทีมพัฒนาแผนธุรกิจ SCG Bangkok Business Challenge

Lazada

อกาสสุดท้ายกับการเป็นหนึ่งในสุดยอดทีมพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อตอบโจทย์สังคมและความยั่งยืนในการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2022 (Thailand Competition) ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท เปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ทุกสาขาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย ร่วมสร้างอนาคตผู้ประกอบการ ภายใต้แนวคิด “Redefining the Future of Sustainable Ventures” รีบสมัครทางออนไลน์ด่วน! ก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 นี้

- BBC2022 1200x630px QRVersion finalTH edit4Feb - ภาพที่ 1

การแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2022 เป็นการร่วมมือกันระหว่าง เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCG Chemicals) ผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืนรายใหญ่ของไทย และเป็นผู้ผลิตชั้นนำของภูมิภาค และ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) โดยมุ่งเน้นการสร้างแผนธุรกิจที่สามารถนำไปต่อยอดจริงทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เป็นการพัฒนาและเสริมความสามารถด้านการทำธุรกิจของเยาวชนไทยจากความรู้และประสบการณ์จริง จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

นิสิต นักศึกษา ที่มีไอเดียและนวัตกรรมสุดสร้างสรรค์ สมัครเข้าแข่งขันในรอบ Thailand Competition ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ submit.link/xw หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ bbc.sasin.edu/2022 โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2565 ที่สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์