Sea ร่วมบรรเทาวิกฤตโควิดชายแดนภาคใต้ มอบถังออกซิเจนเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยขั้นวิกฤต

Sea 1

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ยังมีความรุนแรงและมีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง Sea (Group) และบริษัทในเครือ ได้แก่ การีนาและช้อปปี้ จึงมุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยการส่งมอบถังออกซิเจนเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยขั้นวิกฤต สำหรับโรงพยาบาลสนาม แห่ง ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

พร้อมด้วยตู้คอนเทนเนอร์เพื่อจัดทำศูนย์ปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยระดับสีเขียว โดยมีบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสายการเดินเรือระหว่างประเทศในระบบคอนเทนเนอร์ สนับสนุนการขนส่งไปยังโรงพยาบาล พร้อมร่วมบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์โรคระบาดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

Sea 4

นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) กล่าวว่า “Sea ให้ความสำคัญกับการให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 เสมอมา เมื่อเล็งเห็นว่าการระบาดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้กำลังมีการแพร่ระบาดอย่างหนักและมีการพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก สวนทางกับภาพรวมสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดลดลง  

Sea  จึงเร่งส่งมอบถังออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยขั้นวิกฤต และคอนเทนเนอร์จำนวน ตู้ เพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ระดับสีเขียว ให้แก่โรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้”

นพ.อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี เผยว่า “ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานีได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วและปลอดภัย โดยการช่วยเหลือประชาชนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ให้มีที่กักตัวรักษาอยู่บ้าน (Home Isolation) ศูนย์พักคอยชุมชน (Community Isolation) Hospitel และโรงพยาบาลสนาม

ซึ่งการจัดตั้งสถานพยาบาลเร่งด่วนนี้ทำให้ประสบกับปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสถานที่ปฏิบัติงาน ในภาวะวิกฤตนี้ทางโรงพยาบาลมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความช่วยเหลือจาก Sea (Group) และบริษัทในเครือที่ได้ส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์เพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์  โรงพยาบาลสนามธัญญารักษ์โรงยิม อบต.บานา และโรงพยาบาลสนามธัญญารักษ์สะพานปูน จังหวัดปัตตานี โดยจะมีส่วนสำคัญในการรักษาผู้ป่วยระดับสีเขียว หรือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย

ในขณะที่ถังออกซิเจนที่ได้รับมาก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่มีอาการขั้นวิกฤต มีระดับออกซิเจนในเลือดต่ำ จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงออกซิเจนอย่างเพียงพอ ทางโรงพยาบาลต้องขอขอบคุณทาง Sea และบริษัทในเครือที่พร้อมช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ของเราที่กำลังทำงานอย่างหนักให้สามารถรักษาผู้ป่วยให้มีอาการดีขึ้นโดยเร็วที่สุด”

Sea 2
Sea 3

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้ามาร่วมปฏิบัติการในการบรรเทาสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยดำเนินงานอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเตรียมพร้อมชุมชน การค้นหาคัดกรอง การรักษา การให้วัคซีนป้องกันโรค และการเสริมสร้างชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งเป็นการประสานงานกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

ตลอดจนชุมชน ที่ร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง หากโมเดลการดำเนินงานของโรงพยาบาลฯ มีประสิทธิภาพ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการต่อยอดการดำเนินงานโดยยึดโมเดลดังกล่าว ไม่เพียงแต่ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ยังรวมถึงจังหวัดอื่นๆ ทั่วทั้งประเทศ

Sea (Group) จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนให้โรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานีสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเพียงพอ ด้วยการส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์และถังออกซิเจนในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้น และช่วยเร่งให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาอย่างทันท่วงที ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดการแพร่ระบาดในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนให้สังคมไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์ได้โดยเร็ว