Sea (ประเทศไทย) เผยความสำเร็จโครงการ DOTs บ่มเพาะผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่ พร้อมผลักดันการเติบโตธุรกิจ SME ไทยอย่างยั่งยืน

ทีม Five More Minutes คว้ารางวัลชนะเลิศ ด้วยกลยุทธ์ธุรกิจโดดเด่น ส่งเสริมร้านค้าได้จริง

DOTs 2021 มอบรางวัล 4 ทีมสุดท้าย

กรุงเทพฯ, พฤศจิกายน 2564 – ในที่สุด โครงการ Digital Opportunities for Talents (DOTs) ประจำปี 2564 ภายใต้โจทย์ “SME Solution Lab” ซึ่งจัดขึ้นโดย Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำ อาทิ การีนา (Garena) ช้อปปี้ (Shopee) และซีมันนี่ (SeaMoney) ก็ได้ดำเนินมาถึงโค้งสุดท้าย ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการราว 1,000 คน

ได้ถูกคัดเลือกจนเหลือเพียงผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน (25 ทีม) ก่อนจะเข้าร่วมเวิร์กช็อปและแข่งขันอย่างเข้มข้นจนเหลือ 4 ทีมสุดท้าย ที่ได้เข้าร่วมงานประกาศผลรางวัลรอบสุดท้าย (Final Presentation) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลลัพธ์ความสำเร็จจากประสบการณ์การลงมือทำจริงตลอดระยะเวลา 2 เดือน และร่วมคว้าเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท

โดยทีม Five More Minutes นายธรรมปพล มะโนวรรณ และ นางสาวณัชชา เวชพานิช เป็นผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศไปได้ด้วยแผนธุรกิจสำหรับร้าน FLET tumbler นวัตกรรมแก้วน้ำพร้อมแท่งเก็บความเย็นรักษ์โลก

นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ

นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสบบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาการแข่งขันอย่างเข้มข้นเกือบ 2 เดือน ผู้เข้าแข่งขันได้พัฒนาทักษะและแสดงออกถึงศักยภาพ พร้อมเติบโตเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่ในอนาคต ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้เข้าแข่งขันได้ทำงานร่วมกับเจ้าของร้านค้า SME ในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาจริงสำหรับร้านค้าที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก Sea (ประเทศไทย) และช้อปปี้คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ด้านร้านค้าก็ได้แนวคิดใหม่ๆ ในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจ Sea (ประเทศไทย) ในฐานะผู้จัดโครงการฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนในการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้มีทักษะสำคัญของผู้ประกอบการดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต

พร้อมกันนี้ ยังได้สนับสนุนผู้ประกอบการที่เผชิญกับอุปสรรคในการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้ สอดคล้องกับเป้าหมายของ Sea (ประเทศไทย) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคและยกระดับการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อยด้วยเทคโนโลยี พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Digital Nation ด้วยการพัฒนา Digital Talent โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่อไป”

poster DOTs

ตลอดระยะเวลาโครงการฯ ผู้เข้าแข่งขันได้รับการบ่มเพาะทักษะและองค์ความรู้ที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจดิจิทัล ผ่านกิจกรรมจัดหลักสูตรอบรม หรือ Bootcamp ที่ทางโครงการจัดสรรวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา มาถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อปูพื้นฐานทักษะธุรกิจดิจิทัล เรียนรู้หลักการบริหาร การตลาด การสร้างแบรนด์ และเทคนิคการใช้งานเครื่องมือต่างๆ บนช้อปปี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน พร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาแนวทางการสร้างการเติบโต ให้ SME ไทยบนแพลตฟอร์มออนไลน์

ก่อนเข้าสู่ช่วงการแข่งขัน วางแผนกลยุทธ์ และลงมือทำจริงร่วมกับผู้ประกอบการ 25 รายที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมงาน Sea (ประเทศไทย) พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญ หรือ Mentor จาก ช้อปปี้ ในส่วนของร้านค้าที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการก็ได้รับโควตาสนับสนุนพิเศษ ในการเข้าร่วมแคมเปญ Flash sale รวมถึง Shopee Ads credit รวมมูลค่ากว่า 10,000 บาทต่อทีม

เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันและร้านค้าได้ทดลองทำการตลาดและพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาภายในโครงการ และสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาทางโครงการฯ จำเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ แต่ทั้งนี้ทางโครงการฯ ก็ได้ปิดช่องว่าง โดยพยายามจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องที่มุ่งเน้นผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (Sharing and Networking) ระหว่างผู้เข้าแข่งขันตลอดระยะเวลาในโครงการฯ

DOTs 2021 คณะกรรมการ

เร็วๆ นี้ โครงการฯ ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยด้วยความสำเร็จผ่านงานประกาศผลรางวัลรอบสุดท้าย (Final Presentation) ผ่านช่องทางออนไลน์ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขัน 4 ทีมสุดท้ายได้แสดงศักยภาพผ่านการนำเสนอแผนการดำเนินงานพร้อมส่งต่อความรู้สู่สังคมวงกว้าง รวมทั้งแบ่งปันเรื่องราวแรงบันดาลใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา SME ไทยให้เติบโตในยุคดิจิทัล ผ่านประสบการณ์การจริงที่ได้ร่วมดำเนินงานกับผู้ประกอบการตลอดระยะเวลาโครงการฯ ในการตัดสินผลการแข่งขันรอบสุดท้าย

โครงการ DOTs ได้รับเกียรติจาก ดร. ศรุต วานิชพันธ์ Director of Sea (Thailand), คุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), คุณวชิระ แก้วกอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมเป็นคณะกรรมการทรงคุณวุฒิตัดสินผลงานในรอบ 4 ทีมสุดท้ายนี้อีกด้วย

DOTs 2021 Winner

นายธรรมปพล มะโนวรรณ และ นางสาวณัชชา เวชพานิช จากทีม Five More Minutes ได้คว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 80,000 บาท โดยผลการดำเนินงานที่ทีม Five More Minutes ได้นำเสนอแสดงให้เห็นว่า ทีมผู้เข้าแข่งขันได้นำความรู้และทักษะดิจิทัลที่ได้เก็บเกี่ยวตลอดโครงการฯ มาประยุกต์ใช้ในแผนการดำเนินงานเพื่อช่วยให้ FLET tumbler ร้านค้า SME ไทย สามารถพัฒนาและต่อยอดธุรกิจบนช่องทางออนไลน์และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ช ได้อย่างแท้จริง

โดยเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนจากการเติบโตของยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อนร่วมโครงการถึง 4 เท่า เทียบกับก่อนช่วงเข้าร่วมโครงการ และยอดผู้ติดตามที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 คน ภายใน 7 สัปดาห์ นอกจากนั้นยังสามารถหากลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มใหม่ที่มีโอกาสซื้อของจากร้านค้า FLET นั่นก็คือ กลุ่มลูกค้ารักษ์โลกได้อีกด้วย

นางสาวณัชชา เวชพานิช ตัวแทนทีมผู้ชนะเลิศได้กล่าวถึงความประทับใจต่อโครงการฯ ว่า “รู้สึกดีใจที่ได้เลือกเข้ามาร่วมโครงการนี้ เพราะได้รับประสบการณ์ที่ดีเยอะมาก ทั้งความรู้ที่ทางทีมงานหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยติวเข้มข้นให้ แถมยังเจอร้านที่มี Mindset ดีมากๆ อยากจะลองทำการตลาดแบบไหน อยากลองทำอะไรใหม่ๆ พี่ๆ ร้านค้าสนับสนุนเต็มที่จนสุดท้ายก็ได้ผลลัพธ์ที่ทั้งเราและร้านค้าต่างก็พอใจทั้งคู่ ได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมๆ กัน”

นอกจากทีมชนะเลิศ ทีมอื่นๆ ที่เข้ารอบ Final Presentation ยังทำผลงานได้โดดเด่นและช่วยกระตุ้นการเติบโตของร้านค้าที่ได้รับมอบหมายได้จริง ไม่ว่าจะเป็นทีม Chip N’ Dale consulting กับร้าน Sanfun Sunday คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มูลค่า 50,000 บาท ทีม Work Hard หาทำ Harder กับร้าน Hangry Monster คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มูลค่า 30,000 บาท และทีม Double up กับร้าน Soapsoul คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 มูลค่า 10,000 บาท

ไม่เพียงเท่านี้ ทีมผู้แข่งขันอีกมากมายยังทำงานร่วมกับร้านค้าและทำผลงานได้เป็นที่น่าประทับใจ เราจึงมอบรางวัล Top Performance ให้กับอีก 4 ทีมที่สร้างการเติบโตของยอดขายได้สูงสุดภายใน 7 สัปดาห์ และมอบรางวัล Top Learner ให้กับอีก 4 ทีมที่เรียนรู้เร็วและทำผลงานได้ดีในช่วงเวิร์กช็อปและช่วงการลงมือสร้างกลยุทธ์ไปพร้อมกับร้านค้า โดยมอบรางวัลให้ทีมละ 5,000 บาท

ในโอกาสนี้ นายเติมศักดิ์ ลิ้มศิริรัตนกุล ผู้ประกอบการไทยจากร้าน FLET tumbler ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการและได้ร่วมดำเนินการกับทีมผู้ชนะตลอดโครงการได้กล่าวเสริมว่า “ ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ DOTs การที่มีน้องๆ เข้ามาช่วยพัฒนาร้านค้าเหมือนกับการที่เพิ่มความหลากหลายของไอเดียและวิธีการทำตลาดใหม่ๆ ให้กับแบรนด์ ทำให้สามารถเห็นโอกาสทางการขายเพิ่มในกลุ่มตลาดใหม่ๆ รวมถึงวิธีการใช้โฆษณาและสื่อทางการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โฟกัสการสื่อสารข้อมูลของแบรนด์ให้กับลูกค้าได้ตัดสินใจง่ายมากขึ้น”

DOTs 2021 Key Success

ทั้งนี้ Sea (ประเทศไทย) ได้ร่วมงานกับ Tact Social Consulting ซึ่งเป็น Social Enterprise ที่เชื่อในการนำพลังของคนรุ่นใหม่ไปแก้ไขปัญหาสังคม ช่วยดำเนินการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมแข่งขันได้ร่วมพัฒนาธุรกิจ SME ทั้งหมด 25 ร้าน แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกไม่เคยมีหน้าร้านบนอีคอมเมิร์ซ และได้เริ่มสร้างหน้าร้านออนไลน์และสร้างยอดขาย

พร้อมเรียนรู้การขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นครั้งแรก กลุ่มที่ 2 มีหน้าร้านอีคอมเมิร์ซแต่ยังไม่เคยลงทุนด้านการตลาดก็ได้เรียนรู้วิธีการทำการตลาดบนแพลตฟอร์มออนไลน์จนเห็นผล และกลุ่มสุดท้ายได้พัฒนาจากร้านค้าทั่วไป เป็นร้านค้าแนะนำบนแพลตฟอร์มช้อปปี้

นอกจากนี้ ร้านค้าทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการฯก็มียอดขายโดยเฉลี่ยบนแพลตฟอร์มช้อปปี้ต่อวันเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 3.1 เท่า และยอดสั่งซื้อโดยเฉลี่ยเติบโตถึง 2.7 เท่า มีผู้เข้าชมร้านค้าโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่า 2.2 เท่าบนแพลตฟอร์มช้อปปี้ และสร้างยอดขายบนแพลตฟอร์มช้อปปี้มูลค่าโดยรวม 2.6 ล้านบาท ตลอดในช่วงเวลา 7 สัปดาห์ภายใต้โครงการ

ด้านผู้เข้าแข่งขันทั้ง 25 ทีมก็จะได้รับโอกาสพิเศษในการเข้าร่วมสัมภาษณ์งานกับบริษัทในเครือ Sea (ประเทศไทย) นอกจากนี้ Sea (ประเทศไทย) ยังมีแผนร่วมต่อยอดด้วยการสร้างเครือข่ายผู้ร่วมโครงการ DOTs รุ่นที่ 1 พร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเพื่อต่อยอดและสนับสนุนผู้ประกอบการในระยะยาว และร่วมเป็นต้นแบบในการผลักดัน SME ไทยในยุคดิจิทัลต่อไปในอนาคต

Shopee x DOTs

ผู้สนใจสนับสนุน 25 ร้านค้าในโครงการ DOTs สามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากร้านค้าทั้ง 25 ร้าน ภายใต้แคมเปญพิเศษ ซึ่ง Sea (ประเทศไทย) ให้การสนับสนุน พร้อมแจกคูปองส่วนลดพิเศษ 15% อีกด้วย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2564 ได้ที่ https://shopee.co.th/m/DOTs-SMEsolutionlab

สำหรับผู้ประกอบการหรือคนรุ่นใหม่ ที่สนใจสมัครเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ DOTs : Digital Opportunities for Talents ในปี 2565 สามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารได้ที่ https://forms.gle/nWJ5LYqyMdbeKBe57

ติดตามข้อมูลข่าวสาร โครงการ Digital Opportunities for Talents (DOTs) ได้ที่
Website: www.dots.in.th
Facebook: www.facebook.com/dots.thailand
Instagram: www.instagram.com/dots.thailand
สามารถรับชมงานประกาศผลรางวัลย้อนหลังได้ที่: https://www.facebook.com/events/286227026701150