Sea (ประเทศไทย) จับมือ “ยัง แฮปปี้” อัพสกิลนักช้อปสู่ผู้ประกอบการออนไลน์วัยเกษียณ พุ่งเป้ากระจายความรู้สู่วัยเก๋า 30,000 คนปีหน้า

1 1 1

Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำ ได้แก่ การีนา (Garena) ช้อปปี้ (Shopee) และซีมันนี่ (SeaMoney) จับมือ ‘ยังแฮปปี้’ (YoungHappy) ธุรกิจเพื่อสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุ ร่วมเปิดคอร์สเรียนออนไลน์ “ขายได้ขายดีกับ Shopee” อัพสกิลทักษะดิจิทัลแก่พี่ ๆ วัยเก๋า แปรประสบการณ์จากนักช้อปออนไลน์สู่การเป็นผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ ให้สามารถสร้างรายได้ พร้อมค้นพบศักยภาพใหม่ ๆ

และสนุก ไปกับประสบการณ์การขายสินค้าออนไลน์ในวัยเกษียณ ด้วยระยะเวลาเพียง 1 – 2 สัปดาห์หลังเปิดร้าน พี่ ๆ วัยเก๋าสามารถทำยอดเข้าชมรวมทุกร้านได้กว่า 8,845 ครั้ง ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจ โดย Sea (ประเทศไทย) มีแผนเดินหน้าพัฒนาหลักสูตร E-Module มุ่งเข้าถึงผู้สูงอายุกว่า 30,000 คน ในปีหน้า

ปี 2564 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ (Aged Society) โดยจะมีผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี ราว 13 ล้านคน หรือ 20% ของจำนวนประชากร และประเทศไทยได้กลายเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ ซึ่งประชากรในกลุ่มนี้ถูกจัดอยู่ในวัยพึ่งพิง ต้องพึ่งพารายได้จากลูกหลานหรือเงินเก็บหลังเกษียณเท่านั้น ประกอบกับความผันผวนของเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเงินเก็บหลังเกษียณที่ไม่เพียงพอในชีวิตบั้นปลาย มากไปกว่านั้นเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ ผู้สูงอายุยังต้องเผชิญกับภาวะความเครียดในหลาย ๆ ด้านโดยเฉพาะด้านจิตใจ ที่มักจะขาดความมั่นใจ ไม่มีความภาคภูมิใจในตนเอง และรู้สึกเป็นภาระกับลูกหลาน

นอกจากนี้ งานวิจัย “การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุและข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทย” โดย รศ.ดร.พนม คลี่ฉายา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังพบว่าหนึ่งในปัจจัยที่ผู้สูงอายุหันมาใช้เทคโนโลยี คือ การตระหนักถึงความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาตนเอง และความต้องการรายได้เพื่อความมั่นคงในชีวิต ซึ่งนี่อาจชี้ให้เห็นว่าผู้สูงอายุบางกลุ่มยังคงเห็นถึงศักยภาพของตนเอง และต้องการทำงานเพื่อสร้างรายได้ในช่วงวัยเกษียณ

ด้วยตระหนักว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับทุกช่วงวัย รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเราจะเริ่มเห็นกิจกรรมของผู้สูงอายุที่เชื่อมโยงกับโลกดิจิทัลมากขึ้น ดังนั้น Sea (ประเทศไทย) จึงได้ร่วมมือกับ ‘ยังแฮปปี้’ (YoungHappy) เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ “ขายได้ขายดีกับ Shopee” เพื่อพัฒนาทักษะอีคอมเมิร์ซให้แก่พี่ ๆ วัยเก๋า โดยใช้หลักสูตรที่ออกแบบให้มีความเหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้สูงวัยโดยเฉพาะ

แต่ยังคงความครอบคลุมของเนื้อหาไว้อย่างครบถ้วน ทั้งการเริ่มเปิดร้าน การลงสินค้า การจัดการระบบร้านค้า และการส่งเสริมยอดขาย นอกจากนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญจาก Shopee และ YoungHappy คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดตลอดการอบรมเพื่อช่วยเหลือและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคนสามารถเปิดร้านบน Shopee และนำไปต่อยอดการดำเนินธุรกิจหลังจบกิจกรรมได้จริง

มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ

นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับทุกช่วงวัย รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ Sea (ประเทศไทย) ซึ่งมีพันธกิจหลักที่จะทำให้ชีวิตของผู้บริโภคและผู้ประกอบการรายย่อยมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี จึงมุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจในการใช้งานและอยู่ร่วมกับเทคโนโลยี

เพื่อเสริมศักยภาพผู้บริโภคให้สามารถเก็บเกี่ยวโอกาสที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีได้ สำหรับกลุ่มผู้สูงวัยเราได้ร่วมมือกับ Young Happy อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้เป็นปีที่ 4 แล้ว และที่ผ่านมาเราได้เห็นถึงความสามารถของกลุ่มวัยเก๋าที่ยังมีศักยภาพในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ โดยในปีนี้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซมีการเติบโตเป็นอย่างสูงและเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คน

ทำให้เราเกิดไอเดียที่จะเปิดสอนคอร์สเรียนออนไลน์ให้แก่วัยเก๋าโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงวัยที่ออกจากตลาดแรงงานไปแล้ว พร้อมหวังว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงวัยสามารถก้าวสู่ยุคดิจิทัลไปพร้อม ๆ กับทุกคน”

1 3 3

สำหรับกิจกรรมเวิร์คช้อป “ขายได้ขายดีกับ Shopee” ได้เสียงตอบรับจากวัยเก๋าเป็นอย่างดี มีผู้ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 38 คนจากผู้สมัครกว่า 200 คน โดยบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนาน และพี่ ๆ วัยเก๋าสามารถเปิดร้านค้าบนช้อปปี้ได้สำเร็จ ซึ่งร้านค้าเหล่านี้ยังมียอดเข้าชมรวมมากถึง 8,845 ครั้ง และมียอดขายรวมทุกร้านกว่า 21,000 บาท ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 1 – 2 สัปดาห์หลังเปิดร้าน

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อปต่างนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในร้านของตนเอง ยิ่งไปกว่านั้นพี่ ๆ วัยเก๋ายังได้นำความรู้ ประสบการณ์ และเคล็ดลับที่ได้รับจากการเข้าร่วมคอร์สเรียนออนไลน์ไปถ่ายทอดให้แก่คนรอบตัว ซึ่งไม่เพียงแต่กับคนในรุ่นเดียวกันแต่ยังรวมถึงรุ่นลูกรุ่นหลานอีกด้วย

1 1 4

นายสำราญ รุ่งโรจน์ เจ้าของร้านหมึกสะเด็ด เผยถึงความรู้สึกหลังได้รับรางวัลนักขายวัยเก๋าว่า “แต่เดิมนั้นร้านหมึกสะเด็ดตั้งอยู่ที่เกาะเสม็ด ซึ่งตั้งแต่ที่เจอสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้ทุกอย่างหยุดชะงัก เราก็พยายามหาช่องทางที่จะทำให้กิจการของเราอยู่รอด เพื่อที่จะดูแลพนักงานและครอบครัวเราต่อไป เมื่อได้มาเจอโครงการนี้ก็ทำให้เรายิ้มได้อีกครั้ง เพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยลงขายสินค้าผ่านทางออนไลน์เลย

แต่หลังจากที่ได้เข้าร่วมเรียนคอร์สขายได้ขายดีกับ Shopee ก็ได้นำความรู้ที่ได้ไปเปิดร้านในช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึงช้อปปี้ ทำให้มีคนรู้จักมากขึ้นและมีรายได้เข้ามาจนเห็นลู่ทางที่จะฝ่าฟันวิกฤติได้ในตอนนี้ จึงอยากฝากถึงเพื่อน ๆ วัยเก๋าทุกท่านว่าอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ เหตุการณ์ไม่คาดฝันนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทางที่เราเดิน เราต้องเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้ว เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และทุกคนจะสามารถก้าวผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้”

1 2 4

หลังจากนี้ Sea (ประเทศไทย) จะยังคงเดินหน้าต่อยอดขยายการเรียนรู้ทักษะอีคอมเมิร์ซ ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จะมีการพัฒนาหลักสูตร E-Module สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะจากหลักสูตรของ Shopee University ให้กับพี่ๆวัยเก๋าในเครือข่าย YoungHappy กว่า 30,000 คนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านอีคอมเมิร์ซให้กับผู้สูงอายุให้ทั่วถึงและเข้มข้นยิ่งขึ้น ที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยให้ที่ดีขึ้น

สามารถเลือกชมและอุดหนุนสินค้าจากพี่ ๆ วัยเก๋าได้ที่ https://www.facebook.com/159922167831053/posts/1175614462928480/?d=n