SITI SPU จับมือ บริษัท คอนทริบิวชั่นลีดเดอร์ชิพ จำกัด MOU ออนไลน์รูปแบบ Virtual Class

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีและคณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SITI) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ คุณ จตุพล สิทธิชัย CEO & Founder บริษัท คอนทริบิวชั่นลีดเดอร์ชิพ จำกัด

ผ่านการ MOU ออนไลน์ ในรูปแบบ Virtual Class มิติใหม่ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน ต่อจากนั้นเป็นการเปิดตัวสุดอลังการผ่านสตูดิโอชั้นนำของประเทศ

โดย คุณจตุพล สิทธิชัย CEO & Founder บริษัท คอนทริบิวชั่นลีดเดอร์ชิพ จำกัด กิจกรรม The Goal Guide : Inside the Real You ถอดรหัสอนาคต หาตัวตนให้กับนักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สหวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม SPU ศิษย์ปัจจุบัน นักศึกษาน้องใหม่ 64 และนักศึกษาจากคณะต่างๆที่สนใจ ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน 3 ชั่วโมงเต็ม เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง