สสว. หนุน SME ผ่านมาตรการ SME ปัง ตังได้คืน ในงาน CARE ASIA 2022

Lazada

สสว. เดินหน้าหนุน SME แสดงศักยภาพและหาโอกาสทางธุรกิจ ในงานแสดงสินค้านานาชาติ CARE ASIA 2022 ผ่านมาตรการ “SME ปัง! ตังได้คืน”

การส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไทยให้สามารถนำสินค้าและบริการไปจัดแสดงในงาน Trade Fairs เพื่อแสดงศักยภาพและหาโอกาสทางธุรกิจ เป็นหนึ่งในแนวทางที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เดินหน้าผลักดันผ่านมาตรการ “SME ปัง! ตังได้คืน” บนแพลตฟอร์ม “BDS” (Business Development Service) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถสมัครง่ายและได้รับเงินสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการเข้ารับบริการ

- - ภาพที่ 1

โดยงานแสดงสินค้านานาชาติ CARE ASIA 2022 เป็นงานแสดงสินค้านวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านการดูแลสุขภาพ และความเป็นอยู่อย่างครบวงจรแห่งเอเซีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2565 ณ ไบเทคบางนา ฮอลล์ EH 101 เป็นหนึ่งในงานแสดงสินค้านานาชาติ ที่ สสว. ได้มีบริการเพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการตลาด

อย่างไรก็ตามงานแสดงสินค้านานาชาติ CARE ASIA 2022 มีผู้ประกอบการ SME สมัครเข้าร่วมงานผ่านมาตรการ SME ปัง! ตังได้คืน ผ่านระบบ BDS กว่า 50 ธุรกิจ (บูธ TA1-TG8) ในหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ อาหาร แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ในมิติของการดูแลสุขภาพ นับเป็นก้าวสำคัญของ SME ไทย ได้สร้างโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญสำหรับต่อยอดธุรกิจ SME ให้เติบโตก้าวหน้าสู่ระดับสากล

สำหรับ SME ที่สนใจเข้าร่วมมาตรการ “SME ปัง! ตังได้คืน” เพื่อพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ แบบมีคนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในอัตรา 50-80% สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ได้ที่ https://bds.sme.go.th/Sme

และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1301, 0-2038-5858 หรือ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร หรือ OSS สสว. ในทุกจังหวัด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และชมรายละเอียดมาตรการ “SME ปัง! ตังได้คืน” ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=CVFRBQJOptk

#สสว #สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#BDS #SMEปังตังได้คืน #SME #ส่งเสริมเข้าใจเข้าถึงความต้องการSME
#พัฒนาธุรกิจ #โอกาสทางธุรกิจ

ติดตามเพจ