โซนี่ (ประเทศไทย) โรงงานชลบุรี คว้ารางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย Prime Minister’s Industry Award ประจำปี 2564

- S2 - ภาพที่ 1

บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานชลบุรี ผู้ผลิตสินค้ากล้องดิจิตอล เครื่องเสียงติดรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์อื่น ๆ ภายใต้แบรนด์โซนี่ เพื่อจัดจำหน่ายไปทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย ได้คว้ารางวัล The Prime Minister’s Industry Award ประจำปี 2564 ประเภทรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในงานประกาศผลรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก

มร. เคอิจิ ฮาชิโมโตะ (Keiichi Hashimoto) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “โซนี่ เทคโนโลยี ชลบุรี รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล The Prime Minister’s Industry Award ประเภทรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปีนี้ รางวัลนี้นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับผู้ประกอบการ และองค์กรอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ทั้งยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัท ฯ ที่ได้ยึดมั่นในนโยบาย และการบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเรามุ่งเน้นการส่งมอบผลิตภัณฑ์ คุณภาพสูงสุด และ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้บริโภค โดยสอดคล้องกับเจตนารมณ์หลักของโซนี่ “Fill the world with emotion, through the power of creativity and technology” เราจะเดินหน้าส่งเสริมการรับรู้ พร้อมสร้างสรรค์สังคมไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีจากโซนี่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจต่อไป”

- STT C 1 - ภาพที่ 3

- STT C Solar roof 1 - ภาพที่ 5

โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย ได้นำแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ Road To Zero[i] ซึ่งเป็นนโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ของกลุ่มบริษัทโซนี่ทั่วโลก รวมทั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโลก (GEMS) มาประยุต์ใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทั้งวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการด้านพลังงาน ทรัพยากรน้ำ การจัดการของเสีย และอัตราส่วนของเสียฝังกลบ ระบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า

และประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้คณะผู้บริหารของโซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย ยังได้ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และผลักดันให้พนักงาน มีความคิดริเริ่ม โดยนำหลักการ 5S (sort, simplify, shine, standardize and sustain), 3R (reduce, reuse and recycle) และ LCA (การประเมินวงจรชีวิต) มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยบรรลุผลเป็นผลงานต่าง ๆ ที่ได้นำมาใช้จริงภายในโรงงานมากมาย ได้แก่ การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อ สร้างพลังงานหมุนเวียน การตรวจสอบพลังงานอัจฉริยะ การใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การรีไซเคิลน้ำเสีย ตลอดจนการลดปริมาณขยะฝังกลบ เป็นต้น

- STT C Solar roof 2 - ภาพที่ 7

- STT C 2 - ภาพที่ 9

นอกจากนี้ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และตอบแทนชุมชนท้องถิ่น โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย ยังได้ดำเนินกิจกรรม CSR มากมาย อาทิ การส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวขนในชุมชน การเกษตรกรรม การปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมอาสาสมัครทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ

- S1 - ภาพที่ 11

งานประกาศรางวัลรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น The Prime Minister’s Industry Award ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรมนั้น นับเป็นรางวัลเกียรติยศที่สนับสนุนให้กำลังใจ รวมถึงผลักดันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้มีความคิดริเริ่ม และแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการอุตสาหกรรมของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดริเริ่มของกลุ่มบริษัทโซนี่ ในการสร้างความยั่งยืนให้แก่สิ่งแวดล้อมได้ที่ https://www.sony.com.sg/electronics/eco/sustainable-development

Related Posts

- โซนี่ไทย เปิดจอง หูฟังไร้สาย LinkBuds WF-L900 ราคา 6,990 บาท หูฟังไร้สายแนวคิดใหม่ ดีไซน์ไดรเวอร์ทรงวงแหวนสุดกะทัดรัด

- Horizon Forbidden West เปิดตัวหุ่นจำลองขนาดเท่าตัวจริงในกรุงโซล เกาหลีใต้ พร้อมด้วยภาพประกอบภายในเกมสุดพิเศษและผลงานโมเดลกระดาษหุ่นจักรกลต่างๆ

- โซนี่ไทย เปิดตัวผลิตภัณฑ์ลำโพงไร้สายแบบคล้องคอ 2 รุ่นใหม่ล่าสุด SRS-NB10 และ SRS-NS7

- เกม “Gran Turismo 7” แบบแผ่นบลูเรย์บน PlayStation 5 และ PlayStation 4 เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าตั้งแต่ 7 มกราคม ศกนี้

- โซนี่ไทยเปิดจอง Xperia Pro-I และ Xperia 5 III เริ่ม 6 ธ.ค. 64