SPU ขอขอบคุณ! คุณนานา มอบอาหาร ศูนย์วัคซีน ม.ศรีปทุม

(24 ก.ค.64) คุณเกดชนา วันทานี (นานา) เจ้าของ บริษัท อิวา ไบโอเมทริก โซลูชั่น แอนด์ เมดดิเคิล โพคิดท์ จำกัดและ บริษัท เดอะ นาตาชา จำกัด ส่งมอบอาหารกล่อง จำนวน 80 กล่อง สนับสนุน บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร ที่มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชน เพื่อขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้มีแรงและกำลังใจที่ดีในการทำงานเพื่อพวกเรา สู้ๆ

โดยมี คุณมณฑล ทองพนัง หัวหน้าทีมอาสาสมัครศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เป็นผู้รับมอบ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอขอบพระคุณ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีน และอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ เช่น อาหาร น้ำดื่ม ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย เป็นต้นเพื่อสนับสนุน ทีมอาสาสมัครและบุคลากรทางการแพทย์ และบริการประชาชน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์การบริจาคได้ที่ ศูนย์น้ำใจ : คุณทัศนีย์ โทร.08 -16343903 คุณเสาวณีย์ / โทร. 08 5808 7137 หรือ อ.เปรมจิต โทร. 08 -17513990

#ศูนย์วัคซีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม #บริษัทเดอะนาตาชาจำกัด #บริษัทอิวาไบโอเมทริกโซลูชั่นแอนด์เมดดิเคิลโพคิดท์จำกัด #ม.ศรีปทุม #SPU #SripatumUniversity #DEK65 #DEK64

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง