SPU เปิดรับ DEK65 ทุนรับตรง TCAS รอบ 1 วันนี้ – 31 ม.ค. 65 พร้อมรับทุนสูงสุด 20,000 บาท*

DEK65 ทุนรับตรง TCAS รอบ 1 วันนี้ – 31 ม.ค. 65 รับทุนสูงสุด 20,000 บาท* เมื่อลงทะเบียนภายใน 28 ก.พ.65 รายละเอียด : สมัครและลงทะเบียนออนไลน์

https://www.spu.ac.th/page/TCAS

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด
#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #DEK65 #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #TCAS65

บทความที่คุณอาจจะสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง