คณะบัญชี SPU Back to School แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้องวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโครงการ SPU Back to School โดยนักศึกษารุ่นพี่ คณะบัญชี SPU เดินทางกลับโรงเรียนเก่าเพื่อนำวิชาความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในระดับอุดมศึกษา ไปถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แก่น้องๆนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่าง ปราจีนบุรี พร้อมร่วมทำกิจกรรมสันทนาการมอบของที่ระลึกแก่คณาจารย์และน้องๆนักเรียน เมื่อเร็วๆนี้

- 271857325 4607734862672461 4882118369803276944 n 0 - ภาพที่ 1

- 271859164 4607734889339125 2904703485427234433 n 1 - ภาพที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง