ม.ศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วมงาน SPUCON2021 (ONLINE)

ศูนย์พัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเรียนเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ออนไลน์) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 (SPUCON2021) และร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เริ่มลงทะเบียน เวลา 8.30 – 09.00 น.

- unnamed file WFe2aw1GnDzm - ภาพที่ 1

รายละเอียด กำหนดการวันงาน (วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564)

1.1 กำหนดการเข้าร่วมงานและลงทะเบียน
ท่านสามารถเข้าร่วมงานได้ 2 วิธีดังนี้
วิธีที่ 1: เข้าผ่านลิงก์ตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/SPUCON20201 หรือ
วิธีที่ 2: เข้าผ่าน Zoom App. หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeting ID: 914 7567 7480 Passcode: 413247
ลงทะเบียน เวลา 8.30-9.00 น.; QR code และ Link สำหรับลงทะเบียนจะแจ้งในวันงาน
1.2 พิธีเปิดและฟังปาฐกถาพิเศษ
พิธีเปิด: เวลา 9.00-9.30 น.
ปาฐกถาพิเศษ: เวลา 9.30-10.30 น. ในหัวข้อเรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมด้าน SDGs และ Circular Economy” โดย ดร. ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
1.3 การนำเสนอบทความผ่านโปรแกรม Zoom
เวลานำเสนอบทความ: เวลา 10.45-17.30 น.

*ท่านสามารถเข้าร่วมวันซ้อมและเข้าร่วมนำเสนอบทความในวันงาน ได้ 2 วิธี คือ วิธีที่ 1: เข้าผ่านลิงก์ตรง (Direct link) หรือ วิธีที่ 2: เข้าผ่าน Zoom App. หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeting ID และ Passcode ซึ่งอยู่ในไฟล์ กำหนดการประชุมวิชาการและนำเสนอบทความ*
กำหนดการประชุมวิชาการและนำเสนอบทความ (พร้อม Zoom link และ Meeting ID & Passcode)
<> https://spucon.spu.ac.th/download/files/PresentationSchedule-SPUCON2021%281%29.pdf
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
อีเมล spucon@spu.ac.th Line ID: spuresearch
โทร. 089-054-4849 (คุณอรกัญญา) 085-075-2007 (รศ.ดร.สุบิน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

บทความถูกโพสที่: https://digitalmore.co/

ติดตามเพจ