SPU รับมอบเกียรติบัตร อว. “มหาวิทยาลัย พร้อมให้บริการ DIGITALTRANSCRIPT”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพกฤษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ และผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมงานแถลงข่าว “อุดมศึกษาไทย สู่มิติใหม่ไปกับ Digital Transcript”

และเข้ารับมอบเกียรติบัตร “มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมให้บริการ Digital Transcript” จาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธีฯ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้า (ถนนโยธี) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

- DSC8064 1 - ภาพที่ 1

ทั้งนี้ภายในงาน ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้กล่าวแสดงความยินดี และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “อุดมศึกษาไทย สู่มิติใหม่ไปกับ Digital Transcript” และ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ

หัวข้อ “ก้าวสำคัญของบริการดิจิทัลภาครัฐกับระบบการศึกษาไทย จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ ประธานคณะทำงานกำหนดมาตรฐานการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล ได้กล่าวถึงความสำเร็จของคณะทำงานกำหนดมาตรฐานการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) บูรณาการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนำร่อง

- อ.โอ๊ต 0 - ภาพที่ 3

สำหรับ Digital transcript เป็นการตอกย้ำการยกระดับการศึกษาไทยในยุค 4.0 เร่งผลักดันประเทศไทยสู่ Digital Transformation อย่างเต็มตัว “โลกการศึกษายุคใหม่เรียนจบแล้วสมัครงานง่าย ต้องใช้ Digital Transcript ลดกระดาษ ประหยัดค่าใช้จ่าย ตรวจสอบง่าย ใช้สมัครงานได้จริง”

ทรานสคริปต์ (Transcript)ในรูปแบบดิจิทัล เป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการ Digital Transcript มี Digital Signature ป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร รับรองเชื่อถือได้

ติดตามเพจ