นิเทศฯ ม.ศรีปทุม สุดเจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศ สร้างสรรค์คลิปวีดีโอ โครงการ EXAT YOUNG GEN CONTEST จัดโดย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ หัวหน้าสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล SPU นำทีมกองโจร FD63 นักศึกษาสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่ 2

ที่ประกอบด้วย นายณัฐวุฒิ นาสารีย์ ,นางสาวเพิ่มศิริ เพิ่มคูณสมบัติ ,นายกฤตติณ วงษ์สวัสดิ์ ,นายณภัทร อุดมเจริญกิจ และนายชนะชัย ใจกล่ำ ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานคลิปวีดีโอ “ธีรเดช” คว้ารางวัลชนะเลิศและเข้ารับรางวัลชนะเลิศ การประกวด EXAT Young Gen Contest : สร้างสรรค์คลิปวีดีโอ หัวข้อ”ทางพิเศษ ทางวิเศษ”

จาก นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประธานในพิธี พร้อมรับโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัลทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท

ในงานพิธีมอบรางวัลโครงการ EXAT Contest Marketing วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ณ โถงหน้าห้องประชุม 1301 ชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง