SPUCARE ถวายข้าวสารพระภิกษุสงฆ์วัดบางบัว สู้วิกฤตโควิด-19

SPUCARE โดย คุณปิยะศักดิ์ รัตนภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย นำข้าวสารจำนวน 50 กิโลกรัม ถวายพระภิกษุ สามเณร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด ณ วัดบางบัว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #SPUCARE #DEK65 #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง # UKPSF #COVID-19 #จิตอาสา

- 233511 - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ