SPUIC จับมือ กัลยาณมิตร ร่วมบุญผ้าป่าการศึกษา สนับสนุนเด็กไทย

Lazada

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(SPUIC) จัดโครงการ “ผ้าป่าสามัคคีเพื่อทรัพยากรทางการศึกษา” ซึ่งอาจารย์เกรียงไกร พุคยาภรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับ กลุ่มเพื่อนบริษัท ภัทรวุฒิ ดริล เอนจิเนียริ่ง และ สมาคม Wheel and Road (Superhero) บริจาคเงินทำบุญสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษา อุปกรณ์กีฬา และเครื่องอุปโภคบริโภค

โดยมี อาจารย์พุทธิพงษ์ อนันตโสภณ เป็นผู้แทนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำไปทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อส่งมอบให้กับน้องๆนักเรียนที่เรียนดีแต่่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป ณ โรงเรียนบ้านซับเค้าแม้ว จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ จากการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าว ได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมโอนเงินบริจาคสมทบทุนผ้าป่าทางการศึกษา ในครั้งนี้อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ รุ่งเรือง ก้าวหน้า ตลอดไป

- 263463430 4922451037773353 1224409705494211778 n 1 - ภาพที่ 1

- 263886112 4922419347776522 2912329972760584574 n 0 - ภาพที่ 3

ติดตามเพจ