คณะผู้จัดทำโครงการ “SSR U NEVER BE ALONE คุณจะไม่โดดเดี่ยว” มอบการ์ดให้กำลังใจ แก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลศรีธัญญา

วันที่ 18 มีนาคม 2565 ตัวแทนคณะผู้จัดทำโครงการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาณี แม้นอินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “SSR U NEVER BE ALONE คุณจะไม่โดดเดี่ยว” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำการ์ดจากกิจกรรม “การ์ดแห่งการเยียวยา”

กิจกรรมในโครงการฯ ที่ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า และจัดทำการ์ดมอบให้แก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลศรีธัญญา โดยมี คุณชาลิสา ชาญสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาลด้านบริการ เเละบุคลากรของโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อส่งมอบต่อให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา

- S 31981597 - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: นางสาววรัญภรณ์ น้อยสีลา

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง