ปลดล็อกทุกข้อสงสัย กับ T Mark Clinic ONLINE ครั้งที่ 5 โอกาสสุดท้าย 27 ส.ค. นี้ !!

ถึงเวลาของผู้ส่งออกในจังหวัดปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียง เตรียมตัวให้พร้อมสู่เวทีการค้าโลก กับตราสัญลักษณ์ T MARK กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ส่งออกในจังหวัดปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงลึกแบบตัวต่อตัว ในงาน T Mark Clinic ONLINE ครั้งที่ 5 ในวันที่ 27 สิงหาคม นี้

ผู้สนใจลงทะเบียนฟรี ผ่านโปรแกรม Zoom ฟังเทคนิคการสมัคร และเคล็ดลับการเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จบนเวทีการค้าโลก กับตราสัญลักษณ์ T Mark แบบเจาะลึกเฉพาะราย ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.00 น.

- messageImage 1629456307465 - ภาพที่ 1

โดยสิ่งที่ผู้เข้าร่วมงาน จะได้รับ มีดังนี้

1) Thailand Trust Mark Clinic : ให้คำปรึกษาการสมัคร T MARK
2) DITP 1169 Clinic : ให้คำปรึกษาสำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับการส่งออก
3) Fair Labour Clinic : ให้คำปรึกษาด้านการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 – 2563)
4) Green Industry Clinic : ให้คำปรึกษาด้านการขอใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
5) CSR-DIW Clinic : ให้คำปรึกษามาตรฐานหลักเกณฑ์ CSR-DIW ในการทำธุรกิจที่ต้องคำนึงต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
6) EXIM Bank Clinic : ให้คำปรึกษาสินเชื่อเพื่อการส่งออก

ผู้สนใจลงทะเบียนฟรี ผ่านโปรแกรม Zoom ฟังเทคนิคการสมัคร
คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ที่ลิงค์นี้ https://forms.gle/uzQYWmf1QxLvPXeu8